Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Mijn vader is dement en heeft een bewindvoerder. Mijn ouders zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. Is het zo dat mijn moeder ook onder bewind moet komen te staan?

Nee dat hoeft zeker niet. Een onderbewindstelling is pas aan de orde indien een meerderjarige door zijn lichamelijke of geestelijke toestand niet goed zijn belangen van vermogensrechtelijke aard kan behartigen.

Uw moeder dient wel eventuele beslissingen over de gemeenschap van goederen te nemen met instemming met de bewindvoerder.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag