Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Mijn tante is overleden en ik stond samen met 3 anderen als erfgenaam in haar testament. (ik ben haar nichtje)

Nu is het zo dat mijn oom in 2006 voor 130.000 het appartement heeft gefinancierd (vanuit een verkoop van een ander huis, maar waarbij mijn tante ook in het contract is opgenomen als mede-eigenaar en dat ze voor de helft verantwoordelijk is, zie onderstaand: (sub b is mijn tante)

''dat de ondergetekende sub a. derhalve een renteloze vordering heeft op de ondergetekende sub b. ter grootte van €65.000,00, welke vordering opeisbaar is bij enige overeenkomst tot vervreemding van de woning, bij scheiding van tafel en bed of echtscheiding, alsmede bij faillissement van de ondergetekende sub b. diens surséance van betaling en bij executoriale inbeslagneming van haar goederen of een deel daarvan.''

Nemen wij als erfgenaam dit bedrag ook over als schuld omdat zij is overleden, wordt dit kwijtgescholden of geldt dit alleen als zij er zelf voor had gekozen om er een punt achter te zetten?

Ik hoor het graag.

De erfgenamen nemen bij aanvaarding van de nalatenschap zowel de bezittingen als de schulden over. Dus ook de door u genoemde schuld van € 65.000. Er is geen aanwijzing dat de schuld bij overlijden wordt kwijtgescholden..

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Hartstikke bedankt voor het antwoord.Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag