Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Mijn schoonouders zijn jaren geleden gescheiden. Ze waren getrouwd in gemeenschap van goederen. Het huis waar mijn schoonvader in woonde stond na de scheiding nog op beide namen en is nooit verdeeld geweest. Afgelopen jaar ontving mijn schoonmoeder een brief van de notaris om haar uit te kopen. Hier heeft mijn schoonmoeder niet op gereageerd en is verder door beide partijen ook geen actie op ondernomen. Een paar weken geleden is mijn schoonvader overleden. Het huis dat van mijn schoonouders was heeft hij nagelaten aan zijn zgn. verzorgster die vanaf dag 1 op de bezittingen van mijn schoonvader uit was. De twee andere woningen van mijn schoonvader heeft hij nagelaten voor mijn man en zijn broer en zus. Heeft deze zgn. verzorgster recht op dit huis terwijl mijn schoonmoeder nu de enige eigenaar is van dit huis daar mijn schoonvader nu is overleden?

Ik neem aan dat alleen het huis nog gemeenschappelijk was tussen uw schoonvader en uw schoonmoeder.en dat zij daar beiden voor 50% eigenaar van waren. Uw vader kan niet het hele huis nalaten aan zijn verzorgster want hij kan niet beslissen over de eigendom van uw schoonmoeder. Die heeft tenslotte een half aandeel. Uw schoonmoeder is anderzijds niet de enige eigenaar van het huis geworden omdat uw schoonvader is overleden. Zij houdt haar halve aandeel, de andere helft is dan krachtens het testament van uw schoonvader naar diens verzorgster gegaan. De notaris die het testament van uw schoonvader kan alles uit de doeken doen. Als u liever een onafhankelijker oordeel hebt kunt u contact opnemen met een gespecialiseerd erfrechtadvocaat. Die kunt u vinden op www.vean.nl

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Dank voor uw reactie. Geldt hierbij niet uit het BW boek 4. erfrecht, Titel 4. Uiterste willen, artikel 59 dat een verzorgster geen voordeel kan trekken uit de uiterste wilsbeschikkingen? Deze dame is namelijk pas 2 jaar geleden zgn. de verzorgster geworden van mijn schoonvader en het was duidelijk dat vanaf het begin af aan ze alleen op het geld en de bezittingen uit was van hem. Vorig jaar is ze met hem naar de notaris gegaan om het testament te wijzigen.


Misschien is dit een invalshoek. U heeft denkelijk de beschikking over de tekst van het artikel. Als de verzorgster van uw schoonvader aan te merken is als een beroepsbeoefenaar in de zin van dat artikel, dan kan een uiterste wilsbeschikking die haar bevoordeelt nietig of vernietigbaar zijn. Er moet wel aan een aantal eisen worden voldaan. Een goede reden om de kwestie te bespreken met een erfrechtspecialist.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag