Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


mijn partner is in 2010 overleden,wij waren niet getrouwd maar hadden een samenlevingscontract(1993)zijn dochter doet nu beroep op haar erfdeel.waar heeft zij financieel recht op?wij hadden samen een en/of rekening en ik was hoofdkostwinner

De wet wijst de kinderen van uw overleden partner aan als zijn enige erfgenamen. Het kan echter zijn dat er ooit een testament is gemaakt. Laat dit door een notaris uitzoeken en vastleggen wie zijn erfgenamen zijn.
Het kan zijn dat er in de samenlevingsovereenkomst is bepaald dat u recht heeft om de helft van het gezamenlijk vermogen over te nemen al dan niet onder de verplichting om de helft van de overwaarde aan de erfgenamen uit te keren. Wat jullie als gemeenschappelijk beschouwden zal waarschijnlijk ook in deze overeenkomst zijn vastgelegd. Het overige vermogen van uw overleden partner komt dan aan zijn erfgenamen toe.
Succes.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag