Stel vraag

Consument, Verzekering, Schade

Particulier


Mijn partner(fietser) heeft een aanrijding gehad met een scooter. Er is verwaarloosbare schade aan de fiets maar wel sprake van substantiële schade aan de scooter.

De fietser heeft de scooter niet gezien en heeft daarom geen voorrang verleend. (er stonden haaientanden op de weg).

Het was avond en het regende, maar het is een goed verlicht kruispunt. Daarnaast was haar zicht belemmerd door een tweede fietser (dat ben ik, ik fietste naast haar aan de buitenkant, de scooter kwam van links)

1>Wie is aansprakelijk en in welke mate voor de schade aan de scooter?

2>Wie is aansprakelijk en in welke mate voor eventuele schade aan kleding van de scooterrijder?

Men noemt dit de reflexwerking van artikel 185 WVW. De vraag is nu of er sprake is van overmacht aan de zijde van de scooter. Gezien uw omschrijving van de situatie ben ik van mening dat dit niet het geval is. In dat geval zal de schade - hoewel de fietser schuld heeft - in beginsel voor gedeelte voor rekening van de scooter blijven. Voor welk gedeelte hangt af van mate waarin fout van fietser enerzijds en aan de scooter toe te rekenen omstandigheden anderzijds aan schade hebben bijgedragen. Van belang is ook of u en de scootereigenaar verzekerd zijn. Als u een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren heeft afgesloten, dan adviseer ik u de schade te melden.

Kortom, een exact antwoord kan ik op basis van de thans aanwezige informatie niet geven. U kunt uiteraard even contact met mij opnemen zodat wij één en ander even telefonisch kunnen bespreken en ik u beter van dienst kan zijn.

Beoordeel dit antwoord:

In deze situatie moet u onderscheid maken in:

1. De schade aan de fiets. Ondanks dat uw partner geen voorrang heeft verleend, ga ik er vanuit dat de schade aan de fiets voor 50% moet worden vergoed. Dit komt omdat uw partner als fietser wettelijke bescherming geniet (artikel 185 WVW).

2. De schade aan de scooter en kleding. Omdat uw partner geen voorrang heeft verleend, is hij in principe aansprakelijk voor de schade aan de scooter en kleding. Ik raad u daarom aan deze zaak bij uw aansprakelijkheidsverzekeraar te melden. Overigens zal op basis van de omstandigheden van het geval moeten worden bekeken of en in hoeverre de scooter zijn volledige schade vergoed krijgt. Als gemotoriseerde is de kans groot dat niet alle schade hoeft te worden vergoed.

Veel succes!

Beoordeel dit antwoord:

Zoals u het beschrijft is de bestuurder van de scooter voor 50% aansprakelijk, ongeacht de schuld. Er dient ook gekeken te worden naar de mate van eigen schuld van de fietser en de feiten en omstandigheden (bv overmacht). Ook als er schade is aan de kleding van de scooterrijder.

Is er ook sprake van letsel en staat vast wie er aansprakelijk is dan kunt u die schade verhalen op de tegenpartij.
Neemt u gerust rechtstreeks en kosteloos contact met mij op voor overleg.

Beoordeel dit antwoord:

Kijkt u even in deze uitspraak hoe de rechter in zo'n geval oordeelt:

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBHAA:2012:BW8587

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag