Stel vraag

Consument, Verzekering, Schade

Particulier


Mijn moeder heeft een ongeval op haar werk gehad, er was op de gang van het bedrijf koffie geknoeid en mijn moeder is hier over uitgegleden en heeft hierbij haar pols gebroken, na een x aantal weken gips, blijkt mijn moeders pols/hand niet meer de normale functie te hebben die zij voor de breuk wel had. I.o.m. de arts in het ziekenhuis is besloten om te kijken of er functie verbetering zal optreden na fysio ondersteuning, hiervoor is en max revalidatietijd van 3 mnd gegeven, zou deze functie niet verbeteren dan zou er alleen een operatie de enige optie zijn om nog iets van verbetering te krijgen. De functie is niet verbeterd en ook de pijn blijft aanwezig, de fysio geeft aan weinig voor haar te kunnen betekenen en heeft haar terug gestuurd naar de Orthopedie, a.s. maandag heeft mijn moeder een afspraak.
Nu is mijn vraag is het bedrijf verantwoordelijk, zou ja, wat kan mijn moeder doen, om als het erop neer komt dat mijn moeder ondanks dat zij een operatie krijgt haar normale pols/hand functie niet terug krijgt.
Ook heeft zij tijdens haar ziekmelding geen controlearts/bedrijfsarts gesproken, alles is via de werkleiding/ het bedrijf gegaan.
En er is intern wel een melding gemaakt, maar hier doen zij niks mee, want mijn moeder had maar beter uit moeten kijken.

Jazeker! Uw moeder dient haar werkgever aansprakelijk te stellen voor geleden en nog te lijden schade. Haar werkgever zal hiervoor wellicht verzekerd zijn en deze verzekeraar zal tzt de onderhandelingen over schadevergoeding overnemen. Uw moeder moet tevens aansturen op correcte begeleiding dmv opstellen plan van aanpak, bezoek bedrijfsarts etc. Overigens staat dit nu nog los van het schadeverhaal.

Beoordeel dit antwoord:

Of de werkgever met succes aansprakelijk gesteld kan worden is afhankelijk van de feiten en omstandigheden waaronder dit ongeval zich heeft voorgedaan. Er zijn uitspraken bekend waarbij de rechter (bij gemorste koffie) van mening is dat er geen sprake is van aansprakelijkheid van de werkgever. Indien u meer informatie wenst omtrent uw mogelijkheden, neem dan even contact met mij op. Ik zal u dan vrijblijvend en kosteloos nader informeren.

Mocht de conclusie zijn dat het wil zinvol is de werkgever aansprakelijk te stellen, dan kan ik dit op mij nemen.

Beoordeel dit antwoord:

Op de eerste plaats wil ik uw moeder een voorspoedig en hopelijk volledig herstel toewensen.

De meeste werkgever zijn verzekerd voor bedrijfsongevallen. Die verzekering betaalt ook de kosten van rechtsbijstand als de werkgever aansprakelijk is.
Of de werkgever aansprakelijk is hangt af van een groot aantal factoren. Ik heb ervaring met bedrijfsongevallen. Als u wilt ben ik graag bereid om gratis en geheel vrijblijvend een advies te geven. U kunt daarvoor rechtstreeks met mij contact opnemen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag