Stel vraag

Consument, Verzekering, Schade

Particulier


Mijn kleinzoon heeft een ongeluk gehad en zijn contract loopt af, hoe moeten we verder handelen?

Goedemiddag
Ik heb de volgende vraag :
Mijn kleinzoon heeft verleden week maandag 11 januari een ongeluk op zijn werk gehad waardoor de 2 bovenste koontjes van zijn linker middelvinger geamputeerd moesten worden.
Zijn half jaar contract loopt woensdag 20 januari af.
Mijn vraag is hoe moeten we verder handelen ivm de ziektewet en letselschade?
Aankomende donderdag is de Arbo bij zijn werkgever en wordt mijn kleinzoon daar ook verwacht. Ik ga met hem mee en hoop dat U mij zsm uitsluitsel kan geven zodat ik weet hoe we het moeten afhandelen met de werkgever ende Arbo.
Bij voorbaat dank.
Groeten

Beste heer Van Zetten, hallo Kees,

Ik begrijp dat uw kleinzoon een ernstig ongeval heeft gehad op 11 januari 2021. Zijn arbeidsovereenkomst eindigt op 20 januari 2021. U vraagt hoe nu verder gehandeld moet worden in verband met de ziektewet en de letselschade.

De werkgever van uw kleinzoon zal hem, wanneer zijn arbeidsovereenkomst niet zal worden verlengd, ziek uit dienst moeten melden bij het UWV. Uw kleinzoon zal een ziektewetuitkering ontvangen wanneer hij niet in staat is om arbeid te verrichten. Hij zal overigens sowieso geconfronteerd gaan worden met minder inkomen, omdat de ziektewetuitkering 70% bedraagt van het inkomen in de periode voor arbeidsongeschiktheid.

Het verlies aan inkomen van uw kleinzoon komt, naast de overige schade, voor volledige vergoeding in aanmerking. Op grond van artikel 7:658 lid 2 BW is de werkgever aansprakelijk voor schade die een werknemer oploopt bij de uitoefening van zijn werkzaamheden. De werkgever zal deze schade aan uw kleinzoon moeten vergoeden. De meeste werkgevers zijn voor aansprakelijkheid verzekerd, zodat het schaderegelingstraject waarschijnlijk via een verzekeraar zal plaatsvinden.

Uw kleinzoon mag zich tijdens het schaderegelingstraject laten bijstaan door een gespecialiseerde letselschadeadvocaat. De kosten van deze advocaat komen voor vergoeding in aanmerking op grond van artikel 6:96 lid 2 BW. Ik ben een letselschadeadvocaat en mijn werkzaamheden zijn voor slachtoffers van ongevallen kosteloos. Mocht uw kleinzoon mijn hulp kunnen gebruiken, neem dan gerust contact met mij op. Mijn contactgegevens kunt u vinden door rechts in uw scherm op mijn naam te klikken.

Met vriendelijke groet,

Marcel Schreijer

Beoordeel dit antwoord:

Beste vragensteller,

Wat ontzettend vervelend dat uw kleinzoon een bedrijfsongeval heeft gehad. Hopelijk herstelt hij voorspoedig. Ik wens hem veel beterschap!

Omdat uw kleinzoon tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden letsel heeft opgelopen, is de kans reeel dat zijn werkgever - op grond van artikel 7:658 - voor de schade aansprakelijk is. Het is daarbij van belang in hoeverre de werkgever zich aan zijn zorgplicht heeft gehouden en er voor heeft gezorgd dat uw kleinzoon veilig zijn werk kon verrichten.

Ik raad u aan om contact op te nemen met een letselschadespecialist, die aangesloten is bij het Nationaal Keurmerk Letselschade (https://deletselschaderaad.nl/register/). Deze kan uw zoon bijstaan bij het verhalen van de schade. De eventuele rechtsbijstandskosten zijn onderdeel van de schade. In veruit de meeste gevallen kost het verlenen van rechtsbijstand uw kleinzoon dan ook niets.

Mocht u willen dat ik u verder help, neem dan gerust contact met mij op. Ik help u graag (kosteloos) verder.

Ik wens u veel sterkte toe!

Met vriendelijke groet,

Krista Smit

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Goede morgen Marcel,
Vriendelijk bedankt voor Uw reactie.
Als ik het goed begrijp moet de werkgever de uitkering van de ziektewet aanvullen tot 100 % zolang mijn kleinzoon niet kan werken ?
Hoe gaat het verder met betaling van de letselschade ?
Ik wacht op bericht van U.
Ik weet nu al meer om het gesprek met de werkgever en iemand van de Arbo dienst die donderdag ook aanwezig is aan te gaan.
Als U verder nog tips heb hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groet,
Kees van Zetten


Dag Kees,

Het klopt dat de werkgever het inkomensverlies van jouw kleinzoon zal moeten vergoeden. Een werkgever is namelijk in beginsel aansprakelijk voor de schade die jouw kleinzoon lijdt. Dit is slechts anders als de werkgever aan kan tonen dat de schade van jouw kleinzoon in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid of wanneer de werkgever kan aantonen dat die aan diens verplichtingen, zoals genoemd in artikel 7:658 lid 1 BW, heeft voldaan. Dit lukt werkgevers overigens zelden.

Voor wat betreft de betaling van de letselschade is het gebruikelijk dat de werkgever dit overlaat aan diens aansprakelijkheidsverzekeraar (ik ga er gemakshalve vanuit dat de werkgever hiervoor verzekerd is). Die zal namens de werkgever de schade van jouw kleinzoon gaan vergoeden. Voordat een verzekeraar hiertoe overgaat zal die vaak nog willen (laten) beoordelen of de werkgever aansprakelijk is voor het ongeval (in de zin van artikel 6:658 lid 2 BW).

Tot slot vraag je mij nog of ik tips heb. Een eerste tip is dat het hier gaat om een meldingsplichtig ongeval bij de Inspectie SZW (de vroegere arbeidsinspectie). Vraag is of de Inspectie SZW een melding heeft ontvangen. Zo ja, dan volgt er waarschijnlijk een boeterapport. Mocht de aansprakelijkheid door de werkgever en/of verzekeraar ter discussie worden gesteld dan is het verstandig om dit boeterapport in bezit te hebben.

Een tweede tip. Afhankelijk van het beroep van uw kleinzoon is waarschijnlijk een cao van toepassing. Wanneer een cao is afgesloten raad ik aan om te kijken naar de bepalingen die hierin zijn opgenomen bij arbeidsongeschiktheid en bij arbeidsongevallen. Mogelijk is de werkgever ook verplicht om een ongevallenverzekering af te sluiten, waarbij uw kleinzoon de uitkeringsgerechtigde is. In dat geval ontvangt uw kleinzoon naast een vergoeding van zijn schade ook een uitkering op basis van de ernst van het opgelopen letsel.

Dan nog een derde tip. Gelet op de ernst van het opgelopen letsel raad ik jouw kleinzoon aan om een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in de arm te nemen om hem bij te staan. De letselschadeadvocaat kan dan namens hem in contact treden met de verzekeraar van de werkgever en de geleden en nog te lijden schade begroten en verhalen. Wanneer er op welk punt dan ook een onoverbrugbare discussie ontstaat met de verzekeraar kan de letselschadeadvocaat voor jouw kleinzoon procederen. Een jurist of een 'specialist' kan dit niet.

Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust contact op.

Met vriendelijke groet,

Marcel Schreijer

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Goede morgen Marcel,
Vriendelijk bedankt voor Uw reactie.
Als ik het goed begrijp moet de werkgever de uitkering van de ziektewet aanvullen tot 100 % zolang mijn kleinzoon niet kan werken ?
Hoe gaat het verder met betaling van de letselschade ?
Ik wacht op bericht van U.
Ik weet nu al meer om het gesprek met de werkgever en iemand van de Arbo dienst die donderdag ook aanwezig is aan te gaan.
Als U verder nog tips heb hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groet,
Kees van Zetten


Reactie van de vraagsteller

Goede morgen Marcel,
Vriendelijk bedankt voor Uw reactie.
Als ik het goed begrijp moet de werkgever de uitkering van de ziektewet aanvullen tot 100 % zolang mijn kleinzoon niet kan werken ?
Hoe gaat het verder met betaling van de letselschade ?
Ik wacht op bericht van U.
Ik weet nu al meer om het gesprek met de werkgever en iemand van de Arbo dienst die donderdag ook aanwezig is aan te gaan.
Als U verder nog tips heb hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groet,
Kees van Zetten


Reactie van de vraagsteller

Goede morgen Marcel,
Vriendelijk bedankt voor Uw reactie.
Als ik het goed begrijp moet de werkgever de uitkering van de ziektewet aanvullen tot 100 % zolang mijn kleinzoon niet kan werken ?
Hoe gaat het verder met betaling van de letselschade ?
Ik wacht op bericht van U.
Ik weet nu al meer om het gesprek met de werkgever en iemand van de Arbo dienst die donderdag ook aanwezig is aan te gaan.
Als U verder nog tips heb hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groet,
Kees van Zetten


Reactie van de vraagsteller

Goede morgen Marcel,
Vriendelijk bedankt voor Uw reactie.
Als ik het goed begrijp moet de werkgever de uitkering van de ziektewet aanvullen tot 100 % zolang mijn kleinzoon niet kan werken ?
Hoe gaat het verder met betaling van de letselschade ?
Ik wacht op bericht van U.
Ik weet nu al meer om het gesprek met de werkgever en iemand van de Arbo dienst die donderdag ook aanwezig is aan te gaan.
Als U verder nog tips heb hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groet,
Kees van ZettenGratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag