Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Mijn ex-man betaalt de alimentatie niet aan onze zoon. Zoon is 18 geworden en in het convertant staat dat het geld tot zijn 18e jaar aan mij zou betaalt worden. Vanaf 18 zou het op een rekening naar keuze van onze zoon gaan. Ik heb mijn ex hierop gewezen maar hij geeft aan dat er vanuit is gegaan (tijdens het opmaken v/h convertant) dat hij de alimentatie zou blijven betalen als onze zoon verder zou studeren. Hij is geslaagd voor zijn opleiding en hij wil niet verder studeren. Ex-man zegt dat zoon nu gewoon kan werken fultime dus alimentatie hoeft hij niet meer te betalen.
Wat kan ik hiermee nog doen?

In de wet is geregeld dat ouders onderhoudsplichtig zijn voor hun kinderen, in ieder geval totdat zij de leeftijd van 18 jaren hebben bereikt. Ook kent de wet een verlengde onderhoudsverplichting, die geldt voor meerderjarige kinderen tot 21 jaar. De verlengde onderhoudsverplichting geldt niet enkel voor kinderen die zijn gaan studeren, maar ook voor meerderjarige kinderen die al dan niet inkomsten hebben uit arbeid. Voornoemde informatie geldt enkel als kan worden vastgesteld dat uw zoon behoeftig is.

Ik kan u enkel algemene informatie geven, omdat ik het convenant niet gelezen heb.

U kunt het beste het convenant aan een advocaat voorleggen. Vervolgens kan de behoeftigheid worden bepaald en kan worden gekeken in hoeverre uw zoon zelf op dit moment al dan niet op enige wijze in zijn behoefte voorziet.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag