Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


mijn dochter heeft een contract in de horeca op een vakantiepark voor vijf maanden 38 uur per week. ze heeft afgesproken dat ze haar vakantie- en vrije dagen pas aan het einde opneemt zodat ze twee weken eerder naar huis kan. nu dwingt haar werkgever haar om toch een paar dagen langer te blijven werken omdat ze in het voorseizoen minuren opgelopen heeft. kan hij dat zomaar doen?

Om uw vraag te kunnen beantwoorden is van belang te weten wat hierover in het arbeidscontract is vastgelegd. Vaak is in dit soort arbeidscontracten een vaste einddatum overeengekomen ("bepaalde tijd"). Na die datum is het arbeidscontract dan beƫindigd en pas daarna gelden er over en weer geen verplichtingen meer. Als er geen concrete einddatum is afgesproken zal doorgaans een verplichting zijn afgesproken om bij elke oproep te verschijnen. Die verplichting eindigt dan pas nadat het arbeidscontract door een van partijen (rechtsgeldig) is opgezegd en na het doorlopen van de toepasselijke opzegtermijn (meestal een maand). De eindafrekening vindt plaats per de einddatum. Alle meer- en minderuren kunnen pas per dat moment verrekend worden, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Dank voor het antwoord! Ze heeft een contract van 1 april tot 15 augustus en neemt al haar vrije dagen op in 1 keer, zodat ze 1 augustus naar huis kan. Op het vakantiepark is tijdens het voorseizoen natuurlijk minder te doen, maar ze maakt nu werkdagen van meer dan 11 uur. Werkgever geeft aan dat als ze nog tot en met 3 augustus blijft werken (drie dagen langer dan afgesproken) hij de rest van haar minuren kwijtscheldt. Maar ik begrijp uit een stuk van het FNV dat minuren een probleem van de manager zijn omdat die veroorzaakt worden door een slecht roosteren.
Staat ze in haar recht als ze zoals afgesproken op 1 augustus vertrekt?


Het ziet ernaar uit dat de werkgever van uw dochter de minuren zal verrekenen. De vraag is of dit terecht is. Het is niet eenvoudig om te kunnen stellen en bewijzen dat minuren onterecht waren. Er kunnen bijzondere omstandigheden zijn waarbij het risico van onvoldoende werk bij de werkgever gelegd kan worden, maar bij een eerste oproepcontract zal daar niet snel sprake van zijn. Het begrip "slecht roosteren" is geen juridisch begrip en zal ook niet snel door een rechter begrepen en aanvaard worden.

In mijn bovenstaand antwoord ga ik uit van een oproepcontract zonder een overeengekomen minimaal aantal uren. U schrijft daar namelijk iets over. Mocht er wel sprake zijn van een gegarandeerd minimaal aantal uren dan zal de werkgever deze niet met minuren ten gevolge van inroosteringsperikelen mogen verrekenen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag