Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Mijn contract bij mijn werkgever is per 1 maart jl afgelopen en niet verlengd. Tot op heden zijn mijn resterende vakantiedagen (10 dagen) en 9 maanden vakantiegeld nog niet uitbetaald. Ik heb ze gebeld en gevraagd waarneer dit wordt uitbetaald. Ze zeggen het erg druk te hebben en er mee bezig te zijn. Nu is mijn vraag binnen welke termijn na afloop van mijn contract moet dit uitbetaald worden? Ik vind het erg lang duren. En kan ik een schadevergoeding eisen als het te lang duurt?

Meestal wordt er een eindafreking gemaakt waarbij alle tegoeden gelijk aan u worden uitbetaald. Als op 1 maart uw dienstbetrekking is beeindigd en de normale salarisbetalingen op 20e plaatsvinden, had eigenlijk de eindafrekening op 20 maart moeten plaatsvinden. Advies: verzoek schriftelijk aan uw oud werkgever om betaling onder afgifte van een loonstrook en indien hij in gebreke blijft je hem een vertragingsrente aanzegt + een boete wegens het niet tijdig betalen.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Ik heb eind maart telefonisch kontakt gehad en gevraagd waar de betaling bleef. Mijn ex-werkgever zegt met de afrekening bezig te zijn. Volgens hen duurt dat even want zij moeten mijn urenregistratie formulieren verwerken. (ivm eventuele opname van vakantiedagen die daarop staan) Ik heb die ik 1 maart, op de laatste werkdag ingeleverd. Maar kon geen termijn geven waar dan te betalen. Normaal loon betaling is altijd op 27/28e van de maand. Ben dan ook bang dat zij zeggen, deze formulieren laat te hebben ontvangen en daarom ook nu vertraagd te zijn met de eindafrekening.


Als het op de 27/28 april nog niet is overgemaakt...neem dan contact op met een advocaat, met mij,of een rechtswinkel. Indien u in aanmerking komt voor gefinanierde rechtsbijstand zijn de advocaatkosten zeer laag (www.rvr.org).

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag