Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Mijn baas wil mij uitkopen omdat er geen werk meer is voor mij wat mag ik verwachten als uitkoopsom ik zou in September 25 jaar voor het bedrijf werken

Dit is afhankelijk van uw leeftijd maar ook van de vraag of werkgever een verwijt kan worden gemaakt van de beëindiging. Is het correct dat er geen werk meer voor u is? Is er niet een andere functie beschikbaar? Indien werkgever daar niet of onvoldoende naar heeft gekeken, heeft u onderhandelingsruimte. Naast een vergoeding, zijn er nog andere mogelijkheden als een vergoeding voor een outplacement-traject of (herscholings)cursus.

Ik adviseer u even contact op te nemen zodat ik u de mogelijkheden kan voorhouden,

Beoordeel dit antwoord:

Wanneer wil de werkgever dit in gang gaan zetten? Na 1 juli 2015 zal het ontslagrecht namelijk veranderen en geldt de transitievergoeding. In tegenstelling tot nu zal deze vergoeding nagenoeg altijd verschuldigd zijn. U kunt dan ongeveer rekenen op 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar. Voor de jaren dat u 50 jaar of ouder bent en 10 jaar in dienst bent geweest ontvangt u 1 maandsalaris per gewerkt jaar. Mocht de werkgever u voor 1 juli 2015 willen ontslaan via het UWV dan is hij in beginsel geen vergoeding verschuldigd (behoudens afspraken cao of sociaal plan). Biedt hij u een vaststellingsovereenkomst aan dan kunt u de kantonrechtersformule als uitgangspunt nemen waarbij de gewogen dienstjaren vermenigvuldigd wordt met het brutoloon en de correctiefactor. De correctiefactor is afhankelijk van de situatie zoals hierboven is omschreven. Het is verstandig u te laten bijstaan door een jurist. U kunt hiervoor altijd vrijblijvend contact met mij opnemen.

Beoordeel dit antwoord:

Bij ontslag geldt als uitgangspunt de zogenaamde 'kantonrechtersformule' .Op internet kunt u diverse sites met een berekening daarvan vinden.

Wanneer de werkgever inderdaad grote financiële problemen heeft kan de kantonrechtersformule naar beneden bijgesteld worden. Wanneer de werkgever een verwijt gemaakt kan worden, dan is er reden meer te vragen.

Met Euverman ben ik van mening ,dat u ook op andere punten kunt onderhandelen, b.v. verval van het non-concurrentiebeding. Ik zou deskundig advies inwinnen. Vaak kan dit bij de werkgever in rekening gebracht worden.

Beoordeel dit antwoord:

Alles wat mijn voorgangers hebben gezegd klopt. het is allemaal afhankelijk van de feitelijke situatie en voor onderhandeling vatbaar. Ook ik kan u bijstaan. Ik heb veel ervaring met dit soort zaken. Het is waarschijnlijk afhankelijk van waar u woont. Indien de afstand naar een van onze kantoren geen belemmering is, kunt u zich tot mij wenden en kunnen we uw situatie bespreken en bezien wat de beste aanpak is.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag