Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Mij is ontslag op staande voet aangezegd (via een andere werknemer, niet de directeur, en telefonisch, aangetekende brief met redenering is nog onderweg)
Saillant detail, 1 week na dat ik een contract voor onbepaalde tijd heb getekend
na het verstrijken van een 6 maanden contract.

De reden is een mislukte server migratie van een klant, echter geheel buiten mijn fout,
hardware defecten en een ketting reactie van storingen hebben tot mislukking geleid.

Ik ben verzekerd voor rechts bijstand. Ik vraag me af wat jullie voor mij kunnen doen.

U dient op de eerste plaats de nietigheid in te roepen van het gegeven ontslag op staande voet. Dit kan per brief waarin u aangeeft dat er geen grond aanwezig is voor het gegevenen ontslag op staande voet.

Indien uw werkgever volhardt in het ontslag en weigert het loon door te betalen, dient u een procedure op te starten waarbij u onder andere loondoorbetaling vordert

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag