Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


meisje van 16 jaar wordt geestelijk en lichamelijk mishandeld door haar moeder.moeder heeft voogdij over dit meisje.rechter heeft geoordeeld dat meisje bij moeder moet blijven tot 18 jaar.gezin is bekend bij jeugdzorg.moeder heeft jeugdzorg aan haar kant.is er iets gerechtelijk mogelijk om haar vader de voogdij alsnog te geven?

Geestelijke en lichamelijke mishandeling is een ernstige zaak, maar ook een zware beschuldiging. Als u heel zeker weet dat er sprake is van zulk soort mishandelingen dan kunt u hiervan altijd aangifte doen bij de politie. U kunt ook een melding maken bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (het AMK). Zij gaan uw melding dan onderzoeken en daar zo nodig actie op ondernemen in samenspraak met de Raad voor de Kinderbescherming.

De vader kan in een rechterlijke procedure proberen het gezag over zijn kind te krijgen. Bij ouders is er namelijk geen sprake van voogdij maar van gezag. De vader kan vervolgens proberen via de rechtbank het hoofdverblijf van het kind bij hem te laten bepalen. Maar ook in deze procedure zal voor de rechter aannemelijk gemaakt moeten worden dat het kind bij haar moeder niet in goede handen is. Een rechter moet goede redenen hebben om het hoofdverblijf van een kind te wijzigen. In zo'n procedure zal het kind ook zelf een oproep krijgen om haar mening te geven. De rechter zal zo veel mogelijk rekening houden met de mening van het kind. Om zo'n procedure te starten heeft u een advocaat nodig.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag