Stel vraag

Overheid, Gemeente, Vergunning

Zakelijk


Mag OZB gebruikersdeel doorberekend worden aan mijn huurders?

Ik ben eigenaar van een kantoorpand met lang zittende huurders. De gemeente heeft bepaald dat per 01-01-2021 eigenaren voortaan naast het OZB eigenarendeel niet-woningen ook het gebruikersdeel opgelegd krijgen. Zowel het uitvoerend belastingorgaan als de gemeente zelf menen dat verhuurders de hogere aanslag alsnog kunnen verhalen op hun huurders, maar ik vind geen regelgeving om dit bij mijn huurders te kunnen verantwoorden.
1. Mag dit inderdaad ? Ook als het niet in de bestaande huurcontracten vermeld staat ?
2. Zo ja, bestaat er een algemene verdeelsleutel of formule om te berekenen welk percentage van het opgelegde tarief dan gehanteerd zou mogen worden ? (Zoals b.v. het CBS hanteert voor her-indexering. Tarieven wijzigen immers regelmatig).

De gemeente bepaalt dat huurders/gebruikers van een bedrijfspand de OZB gebruikersbelasting verschuldigd zijn. Om efficiƫntie redenen wordt deze belasting door de gemeente bij de verhuurder belast maar de verhuurder kan deze aan de huurder door belasten omdat het een heffing aan de huurder/gebruiker is.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag