Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Mag ik een tijdelijke huurovereenkomst tussentijds beëindigen?

Ik huur sinds april 2021 een onzelfstandige woonruimte. Door omstandigheden wil ik daar graag weg, maar in mijn huurcontract staat het volgende:

"Deze overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd en gaat in op 01-04-2021 en lopende tot 31-03-2023. Met een minimale huurperiode van 1 jaar en maximaal 2 jaar. Dit is zo met de huurder besproken."

In een volgend artikel staat de volgende toevoeging:
"Huurder is gehouden om verhuurder te vergoeden alle kosten, schade en rente die het gevolg zijn van een tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst. Tot kosten en schade worden eveneens gerekend, de verschuldigde huurprijs plus de kosten van de overeengekomen door de verhuurder te leveren zaken en diensten, waaronder de verwarmingskosten, de kosten van wederverhuur, alle gemaakte en te maken kosten ter incasso van de schade zowel in als buiten rechte."

Mijn vraag is nu: kan ik de huurovereenkomst tussentijds beëindigen? En zo ja, moet ik dan de huur voor de resterende vier maanden + alle bijkomende kosten die hierboven benoemd zijn als nog aan de verhuurder betalen?

Een huurder mag altijd met inachtneming van de opzegtermijn ( meestal een maand) de huur opzeggen. Verhuurder mag niet de resterende huurtermijnen als schadevergoeding eisen omdat de bepaling dat de huur is gesloten voor een minimale duur van een jaar in strijd is met dwingende wet die huurder moet beschermen. Overigens denk ik dat je dan vervolgens wel problemen gaat krijgen met het terugontvangen van de borg en de oplevering van het huis. Dus let daar goed op en neem gerust contact op met mij zodra dat gebeurt.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag