Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Mag het bedrijf loon inhouden als je je uren dagen werkt zoals je al 7 jaar werkt?

Goedenavond, om hier een gedegen reactie op te geven verneem ik in elk geval alvast graag van u op welke grond(en) de werkgever het loon inhoudt?

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Ze willen ons voor de keus stellen of 10% meer werken met hetzelfde loon.
Of hetzelfde blijven werken met 10% inhouding van je salaris.
Omdat het bedrijf er heel slecht voor staat.
Als we geen reactie geven voor 26 juli gaan ze er van uit dat je 10% meer werkt.
Wel zeggen ze dat als er winst word gemaakt in 2013 wij werknemers daar 10 % van krijgen.
Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd ...


Geachte heer/ mevrouw, een werkgever mag in principe niet zomaar eenzijdig arbeidsvoorwaarden wijzigen. Dit kan anders zijn als er een wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. Kunt u mij een exemplaar toesturen?
Als het bedrijf er financieel inderdaad slecht voor staat, zou de rechter in een eventuele procedure tot de conclusie kunnen komen dat u als goed werknemer mee moet werken aan de wijziging, omdat de belangen van de werkgever zwaarder wegen. Hebt u inzage gehad in de financiële stukken?Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag