Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Mag een werkgever van een werknemer verlangen/ het verplichten, een cursus te volgen buiten werktijd, zonder doorbetaling salaris, of onkosten vergoeding, zoals parkeerkosten en maaltijd kosten, waarbij tevens een uur zit tussen werktijd en het moment waarop de cursus plaatsvindt ( je moet een half uur reizen en avondeten in een half uur.)? Het is georganiseerd door het bedrijf zelf en voor iedere werknemer bedoeld ongeacht werkervaring en functie ( er worden veel onderwerpen ter sprake gebracht die voor de mensen met meer werkervaring en scholing eerder een herhaling zullen zijn dan een aanvulling of kennisverrijking ). Het is ten gunste van het bedrijf om een sterkere marktpositie te kunnen creƫren t.o.v. concurrenten. De bedoeling is 1 keer per maand van 3,5 uur 1 tot 2 jaar lang. Het bedrijf krijgt naar gelang het aantal werknemers die het volgen een subsidie. Graag uw antwoord.

Geachte rechtzoekende,

Als de werkgever een aantal werknemers verplicht een bepaalde cursus te volgen, zal de tijd besteed aan het volgen van deze opleiding beschouwd moeten worden als arbeidstijd.

Het speelt hierbij geen rol of deze opleiding tijdens de werkuren plaatsvindt of niet. De werknemer volgt deze opleiding immers in opdracht van de werkgever en kan deze tijd niet meer vrij besteden.

Het volgen van een verplichte cursus dient te worden beschouwd als arbeidstijd en geeft recht op loon.

Als gevolg hiervan krijgt u misschien ook te maken met overurenregelingen of rusttijden en vergoedingsregelingen zoals omschreven in de van toepassing zijnde Cao.

Ik hoop u op weg te hebben geholpen. Heeft u juridische bijstand nodig, kunt een intakegesprek vragen met een van de arbeidsrechtjuristen verbonden aan deze site, via uw vakbond of rechtsbijstandverzekering.Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag