Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Zakelijk


Mag een recreatieparkeigenaar eenzijdig het Reglement met de VVE wijzigen?

Ik ben sinds kort eigenaar van een perceel grond en recreatiewoning op een park met huur- en eigengrond. In het Reglement voor eigenaren eigen grond van 2012 is met de VVE afgesproken dat de vergoeding/retributie voor erfdienstbaarheden € 800 bedragen. Echter, nu heeft de nieuwe eigenaar van het park onderstaande in het betreffende Reglement op laten nemen en dat aangepaste Reglement is mede ondertekend bij de aankoop van de grond en recreatiewoning bij de notaris. In het Reglement is een overeenkomst opgenomen tussen parkeigenaar en VVE, waarin staat dat de bepalingen in de overeenkomst niet eenzijdig kunnen worden gewijzigd. Mag de parkeigenaar, tegen de afspraken met de VVE in, op deze manier een verhoging van de vergoeding bij nieuwe eigenaren opleggen?

“Koper en de eigenaar van <park> zijn overeen gekomen om de retributie, welke verschuldigd is naar aanleiding van de op het verkochte aanwezige erfdienstbaarheden, te verhogen naar een bedrag van € 1200,-- incl. BTW (€ 600,-- per erfdienstbaarheid).”


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag