Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Loondoorbetaling bij brand door derden

In het pand waarnaast ik werk is brand geweest. Hierdoor is moet mijn werkgever in verband met waterschade en brandschade minimaal 6 weken sluiten. Mijn vraag is heb ik recht op doorbetaling van mijn salaris. Ik ben 9 maanden in dienst werk gemiddeld 12 uur per week (48 uur per maand).
In mijn contract staat in artikel 7 Regresrecht: 'De werknemer draagt alle rechten op verhaal aan derden over aan de werkgever in het gevald dat de werknemer doorschuld of mogelijke schuld van derden niet in staat is zijn werkzaamheden te verrichten'
Als ik recht heb op doorbetaling voor hoeveel uur dan en hoe moet ik dit met de werkgever bespreken? Raemon (18 jaar)

In principe is dit risico voor je werkgever en dat wil zeggen dat als je werkgever je niet aan het werk kan zetten, hij wel moet doorbetalen. Dit kan alleen anders zijn wanneer er sprake is van een 0 uren contract of een oproepcontract. Er moet dan gekeken worden naar de duur van je dienstverband en de afspraken in je contract om te kunnen bepalen of en zo ja hoeveel je werkgever je moet betalen. Een eenduidig antwoord kan ik dus niet geven, daarvoor heb ik meer informatie nodig. Je kan altijd contact opnemen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag