Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


klopt het dat je een navelpiercing niet mag zien op je werk. Gisteren vroeg ik ook al of tattoos in de rookpauze bedekt moeten zijn als het 30 graden is. Normaal zie je ze niet maar met dit weer natuurlijk wel. Ze doen erg lastig over dit soort dingen.

Een werkgever mag een personeelsreglement of huishoudelijk reglement opstellen en deze van toepassing verklaring in de arbeidsovereenkomst met de werknemer. In een dergelijk reglement mag worden bepaald dat een piercing of tatoeage niet op de werkvloer zichtbaar mag zijn.

Bij het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst is de werknemer akkoord gegaan met de van toepassing verklaarde reglementen.

Beoordeel dit antwoord:

U mag tattoos/piercings hebben. Deze mogen ook zichtbaar zijn. dit wordt slechts anders wanneer u een representatieve functie heeft. alsdan mogen er eisen gesteld worden. Ook mogen piercings geen veiligheidsrisico vormen. b.v. politieagenten mogen geen piercings (meer) dragen. Ook worden bij hen eisen gesteld aan zichtbare tattoos

Een en ander vloeit voort uit de bescherming van uw privacy. dat geldt ook op de werkvloer. Het antwoord van Roseboom is dan ook niet juist. De wet en jurisprudentie zijn helder en luiden anders dan zij stelt.

Voor verdere vragen/problemen verwijs ik u naar een gespecialiseerd arbeidsrecht advocaat

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag