Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Kan mijn werkgever schade op mij verhalen?

Ik heb tijdens werk schade gemaakt aan een bus van mijn ex werkgever met een graafmachine en na nemen van ontslag houd hij nu loon in om de schade te verrekenen mag dit?

Niet zomaar. De werknemer is ten opzichte van de werkgever in principe alleen aansprakelijk voor veroorzaakte schade als sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Als hiervan in uw geval geen sprake was, en dat neem ik aan, dan is ten onrechte loon ingehouden. U zou een aangetekende brief moeten sturen waarin de werkgever wordt gesommeerd om het achterstallige loon alsnog binnen een redelijke termijn te voldoen. Waarschijnlijk kunt u tevens aanspraak maken op de wettelijke vertragingsvergoeding (die loopt na verloop van tijd op tot 50%) en wettelijke rente. Indien u wilt overleggen, belt u gerust naar ondergetekende.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag