Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Kan ik de bruikleenovereenkomst ontbinden op basis van dringende, onverwachte en opkomende reden?

Er is een bruikleenovereenkomst gesloten m.b.t. een woning (26 december 2020). De persoon mag na de overdracht eind maart 2021 van de woning feitelijk nog maximaal twee maanden in de woning blijven wonen (om niet). Na deze periode gaan wij intrekken in deze woning.

Nu is er per vandaag bericht binnengekomen vanuit de belastingdienst dat als dit plaatsvindt, wij rond de 40.000 euro aan belasting moeten betalen (dit was dus niet eerder bekend). De intentie van deze bruikleenovereenkomst was om juist deze belasting niet te betalen. Is dit, op basis van 7A:1788 BW, een dringende, onverwachte en plotselinge omstandigheid?

Er is hier in ieder geval sprake van een belangenafweging: de persoon blijft 2 maanden om niet wonen en wij betalen een enorm fiscaal bedrag, of de persoon kan aanhalen dat hij deze tijd wilde gebruiken om een vervangende woonruimte te vinden. Gezien de looptijd van de overeenkomst (2 maanden) lijkt ons dit niet significant en daarnaast heeft de persoon al vanaf eind december de overeenkomst ondertekend (en kon hij redelijkerwijs ervan uitgaan dat hij dit risico kon lopen tot ontbinding).

Wat voor belangenafweging zou u maken? Wij horen het graag!

De (al dan niet) gegrondheid van de vordering van de fiscus kan ik niet beoordelen. Ontbinding is in principe alleen mogelijk bij wanprestatie (maar bent u ook nog iets overeengekomen mbt de bruikleen?). Het lijkt er niet op dat sprake is van wanprestatie. Een beroep op onvoorziene omstandigheden is wellicht lastig ervan uitgaande dat er een wettelijke grondslag is voor de fiscale vordering. Wellicht dat u een beroep zou kunnen doen op de redelijkheid en billijkheid, maar dat is doorgaans geen gelopen race.

Beoordeel dit antwoord:

Ik denk dat disctabel is of u met succes een beroep kunt doen op artikel 7A:1788 BW. Dit artikel lijkt meer geschreven te zijn voor de situatie dat u de zaak (dringend) zelf nodig hebt. U bevindt zich in een andere situatie, namelijk dat u (onverwacht) wordt geconfronteerd met (fiscale) kosten.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag