Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Kan een huurovereenkomst eerder opgezegd worden?

Mijn zoon huurt een kamer betaalde hiervoor 240 per maand aan kale huur en 110 voor gas water en licht. Vanaf deze maand wil de huurbaas het gas water en licht verhogen naar 230 per maand. Waardoor mijn zoon maandelijks niet meer uitkomt. Hij heeft een overeenkomst getekend voor 12,5 maand en deze kan dus pas vanaf 31 juli opgezegd worden. Nou is mijn vraag of het toch mogelijk is dat het contract eerder ontbonden wordt.

In de meeste gevallen kan een huurovereenkomst voor bepaalde tijd niet tussentijds worden opgezegd als deze mogelijkheid niet in het huurcontract is opgenomen. Hier speelt natuurlijk wel mee dat er sprake is van een gigantische verhoging van de prijs van het gas water en licht.

Overigens mogen de huurprijs en/of servicekosten niet zomaar verhoogd worden. Voor servicekosten bijvoorbeeld moet de verhuurder meestal een gespecificeerd overzicht toesturen. Het is mogelijk om de onderbouwing deze specificatie te controleren. Mogelijk kan hierbij ook een verlaging van de kosten bij de huurcommissie worden verzocht.

Uiteindelijk is het ook van belang wat er in precies in de huurovereenkomst en eventuele toepasselijke standaardregelingen is opgenomen (ook t.a.v. verhoging van de servicekosten). Zonder die inhoud te kennen is het moeilijk een concreter beeld te geven.

U kunt vrijblijvend contact met mij opnemen via mijn profiel als u nog vragen heeft en/of juridische bijstand wenst.

Beoordeel dit antwoord:

De verhuurder mag niet opzeggen een huurcontract van bepaalde tijd en moet het einde ervan aanzeggen maximaal een maand van te voren;
een huurder mag de huur opzeggen altijd met inachtneming van een opzeggingstermijn gelijk aan de betaling van de huurtermijn ( meestal een maand) conform artikel 7:271 BW.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag