Stel vraag

Overheid, Gemeente, Vergunning

Particulier


Kan een erfdienstbaarheid voorkomen dat een vergunning wordt verleend door gemeente?

Mijn buurman heeft een vergunning aangevraagd voor het verplaatsen van zijn schutting. Op de grond achter deze schutting rust een erfdienstbaarheid zodat mensen toegang hebben tot garages die hierachter liggen. Dit is vastgelegd. De overige ruimte is eigendom van de gemeente. Als de schutting anderhalve meter naar achter wordt verplaatst wordt de ruimte zodanig beperkt dat er niet of nauwelijks meer een auto kan worden geparkeerd in de garages. De gemeente geeft aan dat dit voor hen geen reden is om de vergunning niet te verlenen. Ik vraag me af of dat klopt. En zo ja, of er dan nog andere mogelijkheden zijn om dit te voorkomen.

Dat klopt inderdaad. U zou op op basis van het civiel recht moeten ageren, en de erfdienstbaarheid blijvend opeisen zoals die is overeengekomen bij akte. U mag met mij contact opnemen hiertoe via email.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag