Stel vraag

Overheid, Gemeente, Vergunning

Particulier


is iemand bekend met de hospitaregeling in Maastricht? wij hebben vorig jaar een appartement gekocht om onze dochter en drie vriendinnen in te laten wonen. dat mogen wij niet voortzetten op last van een boete (ons appartement is te klein om voor omgevingsvergunning in aanmerking te komen, we komen ca. 10m2 te kort). . wij zoeken nu naar andere mogelijkheden.

Met hospitaverhuur dient er een hoofdbewoner te zijn die kamer(s) verhuurt . Het is mogelijk dat de gemeente Maastricht nadere regels stelt aan het maximum aantal bewoners en de wijze waarop kamers worden verhuurd. U kunt dan het beste het bestemmingsplan erbij pakken, de regels. En mogelijk ook een huisvestingsverordening.

Beoordeel dit antwoord:

In aansluiting op uw vraag en het vorige bericht van mw Ferwerda vraag ik me af of u de woning gekocht hebt met behulp van een makelaar en of hij wist dat u de woning aankocht voor uw dochter met de bedoeling om daar met enkele vriendinnen te gaan wonen. Zo ja, dan had hij u moeten wijzen op deze hospita/regeling die in vele grote (en met name) studentensteden geldt. Indien de makelaar dit alles wist is hij tekort geschoten jegens u. Vwb de hospita-regeling: u moet deze in overeenstemming brengen met de verordening van de gemeente omdat zij anders kunnen aanschrijven en beboeten.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag