Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Inwonen en huur meebetalen bij medestudenten

Ik ben student, en wil graag in Amsterdam samenwonen met twee Europese internationale studenten. Zij hebben (wonder boven wonder) een woning weten te krijgen, maar kunnen die enkel betalen met drie personen, waar er maar registratie mogelijk is voor twee en in het contract vermeld staat dat er maar twee personen mogen wonen. In het contract staat verder enkel dat:

"bewoning door meer dan twee personenniet toegestaan is en dat alle verdere consequenties die hier uit voor vloeien bij overtreding volledig voor de verantwoordelijkheid van de huurer vallen. .(boete 20.000,-- euro van de gemeente)". (letterlijk deze bewoording en incorrecte punctuatie)

Ik zou graag willen weten wat voor boetes ik en mijn twee medestudenten zouden krijgen mochten wij dit overtreden en hier op beboet worden, en waarvoor wij voorzichtig zouden moeten zijn.


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag