Stel vraag

Particulier


In oktober 2017 was mijn zoon met vrienden aan het "chillen" in het ouderlijk huis van 1 van die vrienden. Er werd drugs gebruikt en onder invloed van ... schijnt mijn zoon vernielingen in oa de badkamer gemaakt te hebben. Omdat oa. mijn zoon"out" zou zijn gegaan is de politie gebeld. Die was even later ter plaatsen, De agenten hebben contact met de eigenaar van de woning gehad. De agenten zouden mijn zoon, omdat zijn toestand daarom vroeg, meenemen naar het bureau, Ook is aan de eigenaar gevraagd ofdat hij aangifte wilde doen maar dat vond hij niet nodig.
In Maart kreeg ik een rekening van mijn zoon met een begeleidend schrijven. De woning eigenaar had de vernielingen etc gerepareerd en een rekening gemaakt van de totale koste groot €3025,12 en BTW € 635,70. Of mijn zoon die maar even wilde overmaken.
mijn vrouw heeft contact opgenomen wat de bedoeling was. Opnieuw werd gezegd dat mijn zoon de schade had veroorzaakt en dit waren de kosten. We hebben daarop om bewijzen gevraagd , foto's of in die trant. Zeker ook gezien de hoogte van de rekening. Maar die waren er helaas niet gemaakt.
Omdat ook die rekening ruim 3 maanden na het voorval mij werd aangeboden kon ik ook toen pas de verzekering inlichten. Zij kwamen na onderzoek tot de conclusie dat er 2 verschillende verhaal versies waren en omdat de eigenaar (eigen klus bedrijf) de schade eerst gemaakt had en daarna pas met aansprakelijkheid aan kwam, kon men geen schade rapport opmake. Waardoor de verzekering niet uitkeerde.
Na 2 maanden stilte ontving mijn zoon gister aan aangetekende brief van ARAG rechtbijstand zij behartigde de belangen van woning eigenaar.
Zij verzoekt en voor rechtens vereistsommeer zij namens haar client dat mijn zoon het bedrag €3660,39 binnen 3 weken na verschijnen brief is bij geschreven. De verdere inhoud van de brief is redelijk standaart en dus bij u bekent.
Wat moet ik hiermee doen, de eigenaar woning zei tegen de terplekke gekomen agent geen aangifte te willen doen, vervolgens word volgens mij de badkamer verbouwd. Zijn er geen fisieke bewijsstukken van de daad werkelijke schade. En wordt mijn zoon 3 maanden na het voorval pas via een rekening aansprakelijk gestelt.
Hoe kan ik namens mijn zoon hier het beste op reageren.

een vader

De eigenaar van de woning had uw zoon aansprakelijk moeten stellen , hetgeen denk ik later wel door de rechtsbijstandverzekeraar is gebeurd. Indien al vast komt te staan dat uw zoon deze schade heeft veroorzaakt, door middel van bewijs (!) dan nog had de eigenaar een schadebeperkingsplicht, zeker omdat hij zelf een aanneembedrijf runt. Uw verzekeraar heeft dus goede argumenten en uw zoon kan de aansprakelijkstelling verwerpen door te stellen dat elk bewijs hiervoor ontbreekt , onder verwijzing naar de eigen opstal of inboedelverzekeraar. Ook is het mogelijk dat de eigenaar misbruik heeft gemaakt van de mogelijkheid schade te claimen om zo meer te herstellen dan strikt noodzakelijk. Dat is tevens bedrog .

Eventueel kan ik u behulpzaam zijn met het opstellen van een verweerbrief.

Beoordeel dit antwoord:

Het is niet helemaal duidelijk of vast staat dat uw zoon betrokken is geweest bij de vernielingen. Omdat de politie erbij is geweest en er kennelijk getuigen zijn die in het nadeel van uw zoon kunnen getuigen ga ik daarvan wel uit.

Wat evenmin duidelijk is, is of uw zoon de enige was die bij de vernielingen was betrokken. U schrijft dat hij met vrienden was. Mogelijk was er sprake van groepsaansprakelijkheid en zijn zijn vrienden hierop mede aan te spreken.

Op grond van de wet kan de schade op grond van de wet tot 5 jaar na het ontstaan van de aansprakelijkheid worden gevorderd.

Indien en zodra aansprakelijkheid vast staat, staat ook vast dat uw zoon de schade zal dienen te vergoeden. De vraag die nu ontstaat is hoe hoog die schade is en hoe die kan worden vastgesteld.

Schade kan op grond van de wet zowel concreet als abstract worden vastgesteld. Een abstracte schadeberekening wordt vooraf gemaakt. Een concrete schadeberekening is voorhanden als de schade is gerepareerd en de facturen kunnen worden overgelegd.

Schade bestaat in beginsel uit de daadwerkelijke, aantoonbare kosten (aan de hand van facturen van ingeschakelde derden) die moeten worden gemaakt om te komen tot herstel. Als de reparatie door de woningeigenaar zelf is uitgevoerd zijn er dus geen kosten van ingeschakelde personen, uitsluitend van ingekochte materialen.

Gebruikelijk is om op materiaalkosten de normale afschrijvingskosten in mindering te brengen. Indien spullen zijn vervangen die reeds waren afgeschreven kan de eigenaar deze niet als nieuwprijs claimen.

U schrijft dat u een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering heeft en dat die niet wil uitkeren. Naar mijn mening mag uw verzekeraar niet weigeren u te helpen. Volgens de gebruikelijke polisvoorwaarden mag uw verzekeraar de discussie van u overnemen. Ik adviseer u dan ook de kwestie aan uw WA-verzekeraar te overhandigen en te verzoeken de behandeling over te nemen.

Indien uw WA-verzekeraar dit weigert heeft u mijn inziens een vordering op uw WA-verzekeraar. Uw WA-verzekeraar dient u voor de betaling van de uiteindelijke schade te vrijwaren, ook als de zaak voor de rechter wordt gebracht.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag