Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


In mijn contract staat dat ik niet binnen een jaar na afloop van mijn contract bij een andere instelling mag werken in een straal van 10 kilometer om het bedrijf. Het betreft hier een sportschool.
Mogen zij dit er zomaar inzetten en hier boetes voor opleggen als ik dit we doe?

Ik heb namelijk wel gesturdeerd voor deze branche, dus ontnemen zij mij werk gelegeneheid.

Bij een contract voor bepaalde tijd mag in principe geen concurrentiebeding worden overeengekomen, tenzij daar zwaarwichtige bedrijfsbelangen voor zijn. Dit zwaarwichtige bedrijfsbelang dient in de overeenkomst toegelicht te worden, anders is er sprake van een nietig concurrentiebeding. Bij een contract voor onbepaalde tijd geldt deze zwaardere motiveringsverplichting niet. Dit betekent dat het concurrentiebeding in principe geldig is, tot het moment dat ofwel partijen iets anders afspreken, ofwel de rechter het concurrentiebeding heeft gematigd of zelfs vernietigd. Of daar reden voor zijn, hangt af van alle omstandigheden van het geval.

Wil je hier meer informatie over hebben, met name ten aanzien van jouw specifieke situatie, dan kan je rechtstreeks contact met me opnemen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag