Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


In mijn arbeidscontract staat dat ik ik op 15 oktober in dienst treed voor bepaalde tijd. De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor de duur van 6 maanden en eindigt derhalve op 17 november.

In mijn contract zit ook een proeftijd van een maand, is deze nu dan wel of niet geldig? De einddatum is namelijk 6 maanden en 1 dag waarmee ze dit omzeilen maar ze lijken dit weg te moffelen middels een verkeerde benaming van de periode.

In principe is er slechts tijdens de proeftijd de mogelijkheid om op te zeggen. Ik ben voor u aan het werk.

Beoordeel dit antwoord:

Uit uw vraagstelling maak ik op dat u wilt weten of het proeftijd beding in uw arbeidsovereenkomst rechtsgeldig is en niet of u de arbeidsovereenkomst tussentijds op kunt zeggen. Hier van uit gaande, zal ik uw vraag beantwoorden.

Zoals u uw vraag heeft opgeschreven, lijkt het of de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor 13 maanden en een paar dagen, namelijk van 15 oktober 2016 tot 17 november 2017. Indien de arbeidsovereenkomst voor zes maanden is aangegaan, zou deze van rechtswege eindigen op 14 april. Nu kan het zijn dat u per ongeluk verkeerde data heeft genoemd of dat uw werkgever in de arbeidsovereenkomst de data verkeerd heeft opgeschreven.

In beginsel geldt dat een proeftijd beding enkel in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag worden overeengekomen indien deze is aangegaan voor een periode langer dan zes maanden. In theorie zou dan ook een proeftijd mogen worden overeengekomen indien de overeenkomst wordt aangegaan voor zes maanden en een paar dagen.

Ik hoop uw vraag hiermee te hebben beantwoord.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

17 november in mijn vraag moet inderdaad 17 april zijn. Wanneer er dus gekeken wordt naar de genoemde datum duurt het contract 6 en een paar dagen. Er wordt echt gezegd dat de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor 6 maanden en niet voor 6 maanden en een paar dagen. Is de proeftijd in dit geval dus rechtsgeldig?


Om uw werkgever bereid te maken tot een keuze, raad ik aan om dit behoedzaam te berichten.

Beoordeel dit antwoord:

In uw casus zijn twee interessante punten:
1. mag een proeftijd? Ik zou wachten of u de proeftijd goed doorkomt? Zo ja, dan is het probleem opgelost. Zo niet, dan hangt een en ander af van de exacte formulering(en) van de bepalingen m.b.t. de proeftijd en de lengte van de arbeidsovereenkomst;
2. het einde van de arbeidsovereenkomst. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege. Wanneer is dat bij u het geval? Moet er tijdig aangezegd worden?
ad 1 en 2. Ik adviseer u bij problemen contact o pte nemen met een gespecialiseerd arbeidsrecht advocaat.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag