Stel vraag

Politie, Justitie

Particulier


In april 2013 werd bij een alcoholcontrole geconstateerd dat ik alcohol had gebruikt. Ik moest mee naar het bureau voor een ademanalyse die echter mislukte. Vervolgens verscheen er een arts voor een bloed en urine afname.

Deze arts toverde ook nog een eigen blaasapparaat te voor schijn voor een ruwe schatting van het promillage i.v.b. met het vaststellen van de duur van een rijverbod.

Op dat niet geijkte en eigen apparaat verscheen een promillage van 0,56 en ik kreeg een rijverbod van 2 uur. Best lastig want het was inmiddels 2 uur in de nacht geworden. Dat werd dus 2 maal een taxi van 30 euro. Een voor mij en een chauffeur die mijn auto naar huis reed.

Inmiddels zijn we 2 jaar verder en ik heb nooit meer iets gehoord en neem derhalve aan dat de bloed en urine test, mijn idee van ik heb niet teveel gedronken heeft bevestigd.

Mijn vragen:

1- Kan ik na 2 jaar nog een vervolging verwachten of ga ik hier waarschijnlijk nooit meer iets van horen?
2-Indien ik niet teveel had gedronken horen ze mij dan ook niet netjes in kennis te stellen over de uitkomst van het door mijn afgestane bloed en urine op hun verzoek?
3- Kan ik de taxi kosten terugvorderen indien ik ten onrechte een rijverbod heb gehad?
4-Kan ik een schadevergoeding claimen voor de stress, het oponthoud en de verlet dag er na?

Twee jaar is erg lang, zodanig lang dat u er denk ik vanuit kunt gaan dat er geen vervolg meer aan zal worden gegeven. Daarover hoeft u niet altijd in kennis worden gesteld. Of u uw schade kunt verhalen is afhankelijk van de feiten en omstandigheden, wanneer de tegen u genomen maatregelen onrechtmatig zijn geweest heeft u mijns inziens recht op vergoeding. Hiervoor zou het dossier opgevraagd en bestudeerd moeten worden.

Bij nadere vragen of gewenste bijstand kunt u contact met mij opnemen.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

1-Indien de uitslag van bloed en urine onder de 0,5 promillage was, is er dan sprake geweest van een onrechtmatig opgelegd rijverbod? Of kunnen ze dan verwijzen naar de mislukte ademanalyse waardoor ze wel een arts moesten inschakelen voor een bloedafname. En ze hierdoor, mede gezien de onzekerheid over de hoogte van het promillage wel een rijverbod moesten opleggen, waardoor deze dan toch rechtmatig was?

2-Aan dat dossier opvragen heb ik gedacht maar wat als er geen vervolging is gestart omdat men twijfelde over de haalbaarheid, of omdat dit om andere redenen achterwege is gebleven. Lok ik dan misschien met informatie en aandacht vragen over en voor mijn zaak mogelijk alsnog een vervolging uit, die anders nooit had plaatsgevonden.

DIT VRAAG IK ME ECHT AF. Dit heeft me hier ook van weerhouden en indien deze kans nihil is begin ik er morgen nog aan.

3-Ik ben wel enigszins verbaasd dat ze vrij zijn de uitslag van de bloed en urine testen wel of niet aan mij mede te delen. Ik heb begrepen dat ik feitelijk de opdrachtgever ben voor het laboratorium. Nu hebben ze mij mogelijk 2 jaar onnodig met de vrees laten rondlopen elk moment een hoge boete of dagvaarding te kunnen ontvangen.

Dat is ook werkelijk mijn vrees geweest, vooral de eerste maanden. Je weet maar nooit. Zelf bellen was geen optie gezien mijn vrees dan mogelijk slapende honden wakker te maken en ik meende de uitslag toegezonden te krijgen.Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag