Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


In 2013 is mijn Duitse grootvader in Duitsland overleden. Mijn vader is 2008 overleden. met beiden heb ik geen contact gehad vanaf mijn geboorte in 1978. Na het overlijden van mijn grootvader ben ik benaderd door de bank in Duitsland om de afwikkeling van de nalatenschap te regelen voor 22% van de nalatenschap. Omdat ik geen contact met deze kant van de familie heb ben ik hiermee ingestemd.
Een Duitsebank is door het nachlassgericht (de rechtbank in Duitsland) gevraagd het erfgenamenonderzoek uit te voeren. Uit het onderzoek is gebleken dat ik enig erfgenaam ben.
Intussen ben ik afgelopen januari met een medewerker van de bank bij het Consulaat in Amsterdam geweest om de Erbscheinsantrag (verzoek tot afgifte akte van erfrecht) en een volmacht voor de bank te tekenen. De bank heeft de Erbscheinsantrag ingediend bij de rechtbank.
Inmiddels is het eind mei en is het Erbschein nog niet afgegeven. De bank neemt op dit moment geen verdere aktie. Moet ik me zorgen gaan maken of is dit gebruikelijk. wat kan ik doen?

Tot dat een Erbschein wordt verstrekt, kan het helaas een tijdje duren. Ik zal u wel adviseren om eventjes contact op te nemen met de rechtbank en te vragen of zij ook inderdaad over alle belangrijke documenten beschikken.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Is er geen wettelijk termijn waarbinnen de rechtbank uitspraak moet doen?


Een termijn bestaat er helaas niet. Indien er echter over een heel lange periode geen beslissing wordt genomen, kunt u over een Verzögerungsrüge nadenken. Dit lijkt mij echter nu nog te vroeg. Een Verzögerungsrüge is in principe een klacht over de lange duur van een procedure.

Beoordeel dit antwoord:

Ik ben met dit antwoord niet eens. Naar 4 maanden zou er wel een beslissing genomen worden zijn. Dus adviseer ik de Rechtspfleger te bellen en vragen of hij nog iets mist of wanneer er een beslissing zal zijn. Als hij niet bereikbar is/niet antwoord/naar korte termijn de Erbschein niet wordt verzonden zal ik een “Untätigkeitsrüge” bij de directeur van Amtsgericht indienen. Dit geen officieel traject – maar hij moet wel tegen zijn baas uitlegen hoezo zoveel tijd nodig is. Gewoon is er een spoedig reactie…

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Dank u beiden voor uw reactie.
Volgens de medewerker van de bank heeft het indienen van een bezwaarschrift weinig zin omdat de procedure nog niet lang genoeg loopt. volgens de medewerker is 6 maanden niet ongebruikelijk en zal het Amtsgericht geheid meedelen dat alles ‘” seine Ordnung haben muss”, anders gezegd “het kost nu eenmaal tijd en dit is gebruikelijk.
Voorlopig lijkt het er dus op dat ik nog geduld moet hebben


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag