Stel vraag

Particulier


In 2013 heb ik telefonisch info ingewonnen bij zorgverzekeraar Aevitae inzake een ziekenhuisopname.
Er is mij duidelijk gemeld dat het eigen risico bij aanvang van de periode in 2013 ten laste kwam van 2013 ongeacht de duur van de behandeling met eventueel een overloop naar 2014.
Aldoende ben ik het traject gestart eind 2013 en is in de loop van 2014 geeindigd.
Nu achteraf wordt mij het tegenovergestelde gemeld en zou ik het eigen risico moeten betalen.
Ik heb alles netjes op de mail.
Een vriendelijk verzoek of u mij hiermee kunt helpen ?

Als u bewijs hebt van hetgeen is overeengekomen dan bestaat de mogelijkheid dat u het eigen risico niet hoeft te betalen.

Beoordeel dit antwoord:

U geeft aan dat de toezegging alleen telefonisch is gedaan. Zonder bewijs van de toezegging bent u helaas kansloos.

Beoordeel dit antwoord:

Zorgverzekeraars althans hun klantenservices zijn toch nog vaak nog te star als een individu of klant een klacht probeert uit te leggen. Een juridische stok achter de deur werkt en u zult zien dat u uit de impasse geraakt. Nu ik lees dat u juist wel alles op de mal hebt, zou ik er zo mee aan de slag kunnen door de zorgverzekeraar in gebreke te stellen bijvoorbeeld. U zou de brief het best zelf even kunnen posten want een zorgverzekeraar vraagt een officiële getekende volmacht.

Beoordeel dit antwoord:

Het is maar de vraag wat "Ik heb alles netjes op de mail." betekent. Dat kan goed alleen op de later gevoerde correspondentie slaan gezien de opmerking over de telefonische informatie inwinning, zonder enig bewijs van de toezegging.

Beoordeel dit antwoord:

Nee, het zou al goed zijn als op de mail de inhoud van het eerdere telefoongesprek wordt bevestigd.

Beoordeel dit antwoord:

Mijn voorgangers gaan uit van wanprestatie van de zorgverzekeraar. Er wordt gesproken over overeenkomsten en in gebreke stellen. Mij gaat dit allemaal te snel.

Een zorgverzekeraar is voor wat betreft de basisverzekering uitvoerder van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het eigen risico maakt onderdeel van deze wet uit. U krijgt de nota van de zorgverzekeraar, maar deze stelt de nota op op basis van de wet en informatie die zij van de zorgverlener ontvangt.

Ziekenhuizen werkten in 2013 met zogenaamde DBC's. Dit staat voor DiagnoseBehandelCode en omvat het geheel aan zorg voor een bepaalde zorgvraag. Een DBC heeft een maximale looptijd van 365 dagen. Heeft u na die looptijd nog steeds zorg nodig voor dezelfde zorgvraag, dan kan het ziekenhuis een vervolgDBC openen. De initiële DBC telt mee voor het jaar waarin deze is geopend. De vervolgDBC telt mee voor het jaar waarin die is geopend. Zo zou het dus mogelijk kunnen zijn dat er twee zorgproducten voor u zijn gedeclareerd die voor het eigen risico van zowel 2013 als 2014 meetellen.

Het kan ook zijn dat het ziekenhuis de initiële DBC te vroeg gesloten heeft (dit komt zeer vaak voor). Wanneer zij dan (onterecht) een vervolgDBC openen in het nieuwe jaar, dan telt deze weer mee voor uw eigen risico van het nieuwe jaar.

Kortom, ik vind het te vroeg om te stellen dat de zorgverzekeraar een fout heeft gemaakt. Het kan, ik sluit dit niet uit, maar het kan ook anders zijn. Een en ander dient in ieder geval heel goed uitgezocht te worden door de zorgverzekeraar.

Ik raad u aan dat u uw klacht per brief bij de verzekeraar indient ter attentie van de afdeling klachtbehandeling. Hier wordt doorgaans uw klacht beter bekeken dan door een callcenter. Mocht u er niet uitkomen met de verzekeraar, dan kunt u daarna een klacht indienen bij de SKGZ (Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen) te Zeist. Maar hiervoor moet u eerst de klachtenprocedure bij de zorgverzekeraar hebben doorlopen.

Mocht u nog vragen hebben, laat u dit dan gerust weten. Dit mag ook rechtstreeks aan mij als u daar de voorkeur aan geeft.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag