Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


In 2011 ben ik gescheiden. In het convenant staat het volgende;
Met ingang van 1-4-2011 tot 1-1-2013, betaalt de man aan de vrouw maandelijks bij vooruitbetaling een bijdrage voor de kinderen van €333,33 per maand per kind, totaal €1000,-
Deze bijdrage zal zijn onderworpen aan de wettelijke indexering als bedoeld in art.... voor eerst op 1-1-2012
Voor de vaststelling van en bepaling van de kinderalimentatie na 1-1-2013 komen partijen uiterlijk 1-11-2012 bij elkaar om in onderling overleg vast te stellen wat de behoefte van de kinderen en de draagkracht van de partijen is.

-Het betalen van de €1000 heeft ie volgehouden tot 1-3-2014 daarna heeft hij bepaalt dat het naar €600 moest.
Kan ik dit met terugwerkende kracht terugvorderen?
-Hij heeft nooit indexering betaald.
Kan ik dit met terugwerkende kracht terugvorderen?
-Ik heb meerdere malen gevraagd om nieuwe draagkrachtberekening maar daar geeft hij geen gehoor aan. Ik wil dat de alimentatie weer opnieuw berekend wordt en vastgelegd.

Kun u mij adviseren hoe dit aan te pakken?

Beste,

Wat is de reden waarom de kinderalimentatie tot 2013 is vastgesteld? Nu meneer de kinderalimentatie een jaar langer heeft betaald, kan worden gesteld dat de afspraak stilzwijgend is verlengd en dus nog steeds geldt. Hebt u geprotesteerd tegen de kinderalimentatieverlaging naar € 600,00?

Indien een verzoekschrift tot vaststelling van een kinderalimentatie wordt ingediend, wordt vaak de kinderalimentatie (gewijzigd) per datum indiening verzoekschrift. Bij bijzondere omstandigheden, waarvan bij u wellicht wel sprake is, kan met terugwerkende kracht een wijziging of vaststelling van de kinderalimentatie gevraagd worden.

De indexering kunt u zeker met terugwerkende kracht vorderen. Ten aanzien van de indexering geldt een verjaringstermijn van 5 jaren. U kunt nu dus vanaf 12 januari 2012 terugvorderen.

Een advocaat kunt u helpen bij het maken van een draagkrachtberekening. Een advocaat kan hem een brief sturen en als hij daar niet op reageert een schatting maken van zijn inkomsten.

U kunt mij altijd even bellen voor meer informatie.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag