Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Ik word vanuit een failliete BV waar ik al twee jaar geen aandeelhouder meer van ben aansprakelijk gesteld voor het doen van een "kasrondje" bij de oprichting van de toenmalige BV. Ik was destijds voor 50% eigenaar en de curator eist nu 9000 Euro van mij t.b.v. de volstorting van de aandelen. Ik heb destijds echter veel uren en kosten gemaakt om de BV op te richten (o.a. businessplan, fiscalist e.d.) waardoor ik het gestorte bedrag direct heb teruggestort naar mijn private holding. Curator is daarnaast van mening dat ik doordat de aandelen niet volgestort waren aansprakelijk wordt gesteld voor onfatsoenlijk beheer en alle schulden voortvloeiend vanuit het faillissement op de BV op mij prive zullen worden verhaald. Ik ben inmiddels natuurlijk al veel verder met een ander bedrijf en word nu achteraf met een groot probleem opgezadeld die uiteindelijk ook nog niet door mij is veroorzaakt. Wat is wijsheid van handelen in deze kwestie?

Het maakt nogal verschil of u geld aan uw failliete bv heeft onttrokken op basis van een geldlening dan wel of u uw aandelen niet hebt volgestort. Ook maakt het nogal verschil of u uitsluitend heeft gehandeld als aandeelhouder of (ook) als bestuurder. Van de geldlening zult u bewijs moeten kunnen leveren, alsmede dat het faillissement andere oorzaken heeft gehad dan uitsluitend liquiditeitstekort. Ons kantoor heeft veel ervaring met dit soort zaken, dus voel u vrij contact (via de contactbutton nadat u opnieuw op deze website bent ingelogd) met ons op te nemen zodat we een betere inschatting kunnen maken.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag