Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Ik woon in een huis dat is opgesplitst in meerdere appartementen. Momenteel zijn er wat strubbelingen met de eigenaar van het pand. Ik vertrouw hem niet en voel me er niet prettig bij dat hij mijn appartement binnen kan terwijl ik weg ben. Het is bekend dat hij bij mijn buren (zelfde pand) zonder toestemming en zonder hun aanwezigheid binnen is geweest. Om deze redenen heb ik de cilinders van de sloten veranderd. Uiteraard is het de bedoeling dat ik de originele cilinder weer terug plaats wanneer ik verhuis. Kan de eigenaar mij verplichten de originele cilinder direct terug te plaatsen, zodat hij er weer in kan?

Het lijkt me dat de eigenaar alleen met uw toestemming uw woning mag betreden. Heeft u een huurcontract getekend waarin die toestemming is vastgelegd? Zo niet dan zou uw verhuurder wel eens onrechtmatig jegens u kunnen handelen als hij op uw deur een nieuw cylinderslot monteert met als enige reden om uw woning te kunnen betreden.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

In het huurcontract staat het volgende:
- Verhuurder en alle door hem aan te wijzen personen zijn gerechtigd het gehuurde na overleg binnen kantoortijden te betreden voor inspectie, werkzaamheden en taxaties. In noodgevallen is verhuurder gerechtigd ook zonder overleg en buiten genoemde tijdstippen het gehuurde te betreden
- Het uitwisselen van deursloten is uitsluitend voorbehouden aan verhuurder

Moet ik dan maar accepteren dat er mensen kunnen binnenkomen als ik er niet ben, ondanks mijn zeer onprettige gevoel hierbij wegens totaal gebrek aan vertrouwen in de verhuurder?

Vriendelijk bedankt voor uw reactie.


Op grond van het huurcontract mag uitsluitend uw verhuurder de sloten vervangen. Als u de sloten vervangt zonder instemming van uw verhuurder zult u dus wanprestatie plegen. De vraag rijst dan of aan die wanprestatie juridische gevolgen kunnen worden verbonden. Uw verhuurder zou bijvoorbeeld kunnen proberen om die reden de rechter de verzoeken uw huurovereenkomst te ontbinden. Dan rijst de vraag of de rechter (als uw verhuurder werkelijk zover wil gaan) deze wanprestatie voldoende ernstig zal beoordelen om alleen op basis hiervan uw huurovereenkomst te ontbinden. Ik kan mij voorstellen dat een rechter begrip zal hebben voor uw situatie dat strubbelingen met uw verhuurder leiden tot uw wantrouwen en uw aarzeling om uw verhuurder de kans te geven uw appartement binnen te treden. Anderzijds zal de rechter ook begrip hebben voor uw verhuurder die in noodgevallen uw woning wil kunnen betreden. U zult in zo'n procedure dan ook wel moeten aantonen dat uw wantrouwen gebaseerd is op harde feiten. U kunt overwegen het hierop te laten aankomen. Als uw verhuurder echt naar de rechter stapt als u vervanging van de sloten doorzet kan ik mij voorstellen dat de rechter eerst zal proberen de zaak minnelijk op te lossen. Aangezien ik uw huurcontract niet voldoende ken, weet ik niet of hierin nog andere verrassingen en sancties kunnen zijn bepaald.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag