Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


ik wil scheiden maar ben in de ziektewet en heb nog maar een klein inkomen. Het is de vraag of ik wegens grote lichamelijke beperkingen ooit
weer kan werken. nu heb ik begrepen dat mijn man mij dan zal moeten onderhouden. Hij zegt dat hij dit niet wil maar ook niet kan. (financieel)
We zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. Dit al 23 jaar en hebben een koophuis.
Mijn vraag is: Kan het voorkomen dat je echt om financiele redenen niet kunt scheiden en hoe moet het dan verder?Is scheiden van tafel en bed dan een optie?

Indien nu wenst te scheiden en daartoe nauwelijks/geen middelen heeft, kunt u dit melden bij uw advocaat. Uw advocaat dient namens u bij de Raad voor Rechtsbijstand een verzoek in om een toevoeging. De Raad voor Rechtsbijstand zal een inkomsenstoets uitvoeren (en een vermogenstoets). De Raad kijkt naar uw inkomenssituatie van twee jaar geleden. Indien u toen wel een inkomen genereerde en daarmee (nét) boven de desbetreffende grenzen uitkomt, kunt u een zogenoemde 'peiljaarverlegging' aanvragen. U vraagt de Raad in feite te kijken naar uw inkomenssituatie op dit moment. Als de Raad dan oordeelt dat u in aanmerking komt voor een toevoeging betaalt u slechts een eigen bijdrage en griffierechten en hoeft u niet uw advocaat per uur te betalen. Als u de eigen bijdrage en de griffierechten - die dan zijn vastgesteld - evenmin kunt voldoen raad ik u aan om bij uw gemeente te informeren of u mogelijk in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. Dus u kunt gewoon scheiden in dat geval, ook nu u een ziektewetuitkering geniet en over weinig middelen beschikt.

Uw andere opmerking is gericht op het al dan niet verkrijgen van een partneralimentatie. Uw advocaat kan aan de hand van uw inkomensgegevens en de inkomensgegevens van uw man een berekening maken.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag