Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Ik werd ziek op 29-01-2015 en heb na 1,5 jaar een vervroegde IVA (13-07-2016 met loondoorbetalingsstop werkgever. Mijn 104 weken ziekteverzuim loopt 29-01-2017 af. Mijn werkgever wil mij met wederzijds goedvinden ontslaan en wil via een vaststellingsovereenkomst een Transitie vergoeding aanbieden, Mijn vraag is nu over welke salarisperiode wordt deze vergoeding berekend. Zijn dit de laatste 12 maanden van mijn ziekteverzuim of zijn dit de laatste 12 maanden voor mijn IVA beschikking van 13-07-2016 of zijn het de laatste 12 maanden voorafgaande aan het begin van mijn ziekteverzuim. Dus jan/feb 2014 tot dec 2014/jan2015?

De hoogte van de vergoeding wordt gebaseerd op het overeengekomen salaris, dus 100% van het reguliere maandsalaris voordat je ziek werd. De vergoeding wordt daarbij gebaseerd op de lengte van het dienstverband tot het moment dat het dienstverband eindigt. Daarbij moet als vertrekpunt worden genomen dat je per half jaar 1/6 maandsalaris vergoeding opbouwt. Na een dienstverband van bijvoorbeeld 6 jaar heb je recht op 12 x 1/6 = 2 maandsalarissen.

Beoordeel dit antwoord:

In een vaststellingsovereenkomst mag alles overeengekomen worden.
Uw werkgever zou ook kunnen kiezen voor een slapend dienstverband. In dat geval loopt uw arbeidsovereenkomst gewoon door, maar stopt de betalingsverplichting. U mag dus blij zijn met alles wat u krijgt.
Overigens wordt normaal de transitievergoeding berekend over het gehele dienstverband en niet over een bepaalde periode van 12 maanden.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag