Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


ik verkoop sinds korte tijd mijn tweedehands boeken op een bekende website. Zij vragen aan mij een aantal procent van de verkoopprijs als bemiddelingsbijdrage. Echter, als een klant mijn boek koopt, betaalt deze ook een bedrag onder de noemer 'service kosten'. Ik vroeg me af of dit mag, aangezien je volgens de wet toch geen twee heren mag dienen?

Tussen de website en u is sprake van een bemiddelingsovereenkomst. De wet bepaalt dat de bemiddelingsovereenkomst een overeenkomst is waarbij de ene partij, de website, zich tegenover de andere partij, u, verbindt tegen loon/kosten als tussenpersoon werkzaam te zijn bij het tot stand brengen van een overeenkomsten tussen u en derden/de koper.

Het loon dat u verschuldigd bent aan de website is de bemiddelingsbijdrage. De servicekosten die in rekening worden gebracht bij de koper worden ook aangemerkt als bemiddelingskosten. Ook in dat geval is sprake van een bemiddelingsovereenkomst.

In beginsel is het dienen van twee heren toegestaan, tenzij sprake is van belangenverstrengeling. Bij de verkoop of aankoop van boeken via een website waarbij de website optreedt als bemiddelaar voor beide partijen ontstaat geen strijd tussen de beide belangen. De website biedt enkel een platform om aan beide belangen tegemoet te komen en niet om deze tegen te werken.

Van een niet toegestane vorm van het dienen van twee heren is in deze dan ook geen sprake.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Heel erg bedankt! Duidelijk. GroetGratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag