Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


ik verhuur mijn huurwoning (vrije sector, 1300euro/maand), in de weekenden aan toeristen.

Mijn huisbaas is hier achter en eis middels een advocaat onmiddellijke opzegging van het huurcontract door mij. Hij ziet het als een wanprestatie van mijn kant. Hij meent dat ik op een ander adres woon, namelijk het adres van mijn ouders. Dit is aantoonbaar niet waar, ik woon daadwerkelijk in de woning van hem.

Nu is het geval dat hij mij twee maanden geleden bij monde van een werknemer van hem aan mij heeft gevraagd of ik mee wilde werken aan een verhuizing. De woning bevindt zich aan de PC Hooftstraat in Amsterdam, en een vergroting van de woning ten gunste van de winkel geeft hem een grote winst. Ik vermoed hier een oneigenlijke reden.

Mijn idee is om hem te wijzen op zijn eigenlijke reden, namelijk een huurstijging bewerkstelligen en mij op een economische reden weg hebben.

Mijn vraag nu: Ik geloof best dat dit een toerekenbare tekortkoming is. Ik ben ook direct gestopt met de verhuur van mijn woning. Zal een rechter dit als voldoende reden zien om mij uit huis te zetten?

Dag,
onderhuur is- ternzij niet contractueel verboden- een dringende en rechtsgeldige reden om de huur direct op te zeggen,. Ik vrees dat u in uw verweer zwak staat.

Beoordeel dit antwoord:

Onderverhuur van kamers is toegestaan, tenzij uw overeenkomst dat zou verbieden. Maar dan nog is maar zeer de vraag of dit voldoende grond is voor beƫindiging van de overeenkomst. Naar mijn mening niet, zeker niet nu u gestopt bent.
Bovendien zijn die huurovereenkomsten met toeristen overeenkomsten naar hun aard van tijdelijke duur. Dat betekent dat geen sprake is van huurbescherming van deze onderhuurders. En dat is nu juist de reden waarom verhuurders vaak geen onderhuurders toestaan.
Ik help u hier graag bij als u wil. Huurrecht is mijn specialisatie. Neem gerust vrijblijvend rechtstreeks contact op.

Beoordeel dit antwoord:

Van toepassing is de bepaling 7:244 BW. Hierin wordt aangegeven dat u als huurder niet bevoegd bent het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan een ander in gebruik te geven.
U mag echter als huurder van een zelfstandige woning (waar het, voor zover ik kan overzien, in uw geval om gaat) wel een deel van de woning aan een ander in gebruik te geven, zolang u maar uw hoofdverblijf in de woning behoudt.
Vervolgens is het aan de verhuurder om het tegengestelde te bewijzen. Het is verstandig om hier in ieder geval rekening mee te houden in uw communicatie met de verhuurder.

Beoordeel dit antwoord:

Artikel 7:244 is regelend recht, geen dwingend recht.

Beoordeel dit antwoord:

Ter aanvulling, onderhuur is ten aanzien van woonruimte wel mogelijk wanneer dit onderling is afgesproken. (zoals college Monique Ferwerda volgens mij ook probeerde aan te geven)

Verder volg ik overigens de stelling van Monique Doomernik. Het lijk mij ook onvoldoende grond om de huurovereenkomst te kunnen ontbinden.

Beoordeel dit antwoord:

Gezien de opmerkingen van anderen zal ik e.e.a. nog verder onderbouwen. De wetsgeschiedenis (MvT bij art. 221) en de rechtspraak bepalen dat ontbinding van de huur niet mogelijk is als de onderhuur naar aard of duur een beperkte betekenis heeft. Daarvan is hier sprake zoals ik u, de vraagsteller, al aangaf.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Veel dank allen op deze vrijdagmiddag. Ik ben onmiddellijk gestopt met de verhuur van mijn eigen, zelfstandige woning. Ik neig er naar om met mevrouw Doomernik en heer van Hoof mee te gaan (misschien uit eigenbelang). Mevrouw Ferwerda, denkt u kennis te hebben die de meningen van mevrouw Doomernik en heer van Hoof ontkracht?

Ter aanvulling:
Ik ben met name overtuigd door deze stelling van Monique:
'Bovendien zijn die huurovereenkomsten met toeristen overeenkomsten naar hun aard van tijdelijke duur. Dat betekent dat geen sprake is van huurbescherming van deze onderhuurders. En dat is nu juist de reden waarom verhuurders vaak geen onderhuurders toestaan.'

Ik ga er dus vanuit dat onmiddellijk stoppen met de verhuur mij vrijwaart van uitzetting, ook bij oordeel van een rechter. Ik zal dan ook laten weten aan de huiseigenaar dat ik niet akkoord ga het verzoek tot vrijwillige opzegging door mij.

Mocht ik er daarna niet uitkomen zal ik direct contact opnemen met u.

Leon


Succes. Als het nodig is, weet u mij te vinden.

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag