Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Ik probeer mijn laatste vraag nog eens te stellen maar dan eenvoudiger: als het aan mijn moeder ligt erft mijn jongere zus door eigendom en/of vruchtgebruik van een ligschip plus recht van ligplaats veel meer aan waarde dan de twee andere dochters. Is dat mogelijk? Heeft dat behalve voor het meer belasting betalen door mijn jongere zus nog andere gevolgen voor haar?

Waar moet ik later als al 27 jaar in het buitenland wonende dochter belasting betalen over de erfenis?

Uw moeder mag doen wat zij wil. Ze mag in haar testament best afwijken van drie keer 1/3. Maar als uw jongere zus zoveel meer krijgt dat daardoor uw legitieme portie wordt aangetast kunt u (na overlijden van uw moeder) daar wat aan doen. Voorbeeld:
Stel uw moeder laat in totaal aan waarde na 90.000. normaal verdeling is elk dertig. De grens van aantasting ligt bij de helft van een normaal aandeel. dus als u minder dan de helft van 30.000 krijgt, kunt u daar wat aan doen.
Maar uw moeder kan het dus zo regelen dat twee dochters elk 15.000 krijgen en de derde dochter 60.000.
Nederlandse erfbelasting is verschuldigd als de erflater in Nederland woont. Het maakt niet uit dat u zelf in het buitenland woont. Het kan zijn dat het land waar u woont zelf ook erfbelasting heft. Hangt van het land af. Misschien is er een verdrag tussen NL en uw woonland dat daar een stokje voor steekt

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Dank u voor deze uitleg. Telt vruchtgebruik als iets, alleen voor de belasting om meer te vragen of telt het mee als erfdeel waardoor het erfdeel van mijn zusje behalve ligplaats en geld ook bestaat uit gehele vruchtgebruik. Dit zou ons legitieme portie ook veel hoger maken, omdat het vruchtgebruik in een 1/3 verdeling al oploopt tot 88000. naast de gehele erfenis die al 200000 Euro ligplaats plus boot en 100000 Euro geld bedraagt. dus nu al zonder berekening vruchtgebruik al 100000 elk als kindsdeel. Dank u als u dit nog wilt beantwoorden, dan weet ik wat ik aan mijn niet wiskundige :-) familieleden mag proberen uit te leggen. Alvast bedankt.


Reactie van de vraagsteller

Dank u voor deze uitleg. Telt vruchtgebruik als iets, alleen voor de belasting om meer te vragen
of telt het mee als erfdeel waardoor het erfdeel van mijn zusje behalve ligplaats en geld ook bestaat uit gehele vruchtgebruik.
Dit zou ons te erven portie ook veel hoger maken, omdat het vruchtgebruik in een 1/3 verdeling al oploopt tot 88000. naast de gehele erfenis die al 200000 Euro ligplaats plus boot en 100000 Euro geld bedraagt. samen 300000 Euro
dus nu al zonder berekening vruchtgebruik al 100000 elk als kindsdeel.
Wij zouden door blote eigendom
55.999,94 € oudste zus agv blote eigendom minder
55.999,94 € tweede zus , idem
187.999,81 € zus die vruchtgebruik gaat krijgen, as gevolg van vruchtgebruik meer299.999,70 € totaal
Ik weet dat na de vruchtgebruik formule de totale som van elk erfdeel in mijn berekeningen weer dezelfde 300000 euro is
Dank u als u dit nog wilt beantwoorden, dan weet ik wat ik aan mijn niet wiskundige :-) familieleden mag proberen uit te leggen. Alvast bedankt.


afgezien van vruchtgebruik bedraagt de hele erfenis 300.000 (boot/ligplaats 200.000 + geld 100.000), zo begrijp ik u. de legitieme portie is dus 50.000 per kind.

Waarvan krijgt zusje vruchtgebruik? boot/ligpaats en geld? of alleen boot/ligplaats. Krijgt zusje naast vruchtgebruik nog iets? De waarde van het vruchtgebruik hangt af van leeftijd zusje. De belastingdienst gebruikt daarvoor tabellen. Aan de hand daarvan kunt u een globale schatting maken.

Als de waarde van het vruchtgebruik is 88.000 en het restant wordt 3x1/3 verdeeld krijgt u 1/3 van 212.000 is 70.666. Dan is uw legitieme nog niet aangetast, want legitieme is 50.000

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag