Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Ik ontving vandaag een brief van DUO waarin wordt vermeldt dat mijn zoon van 25 een uitwonendenbeurs heeft aangevraagd en daarbij heeft DUO mijn adres geregistreerd. Ik ben al in 2001 gescheiden van mijn ex-vrouw en mijn zoon heeft vanaf die tijd steeds bij haar en zijn stiefvader gewoond. Mijn ex-vrouw wilde van mij scheiden omdat zij een nieuwe liefde had waar zij alweer heel lang mee is getrouwd. Mijn 2 kinderen hebben dus een stiefvader. Ze hebben allebei een goed inkomen en werk op HBO niveau. In 2004 ben ik ook opnieuw getrouwd. De verstandhouding tussen mijn ex-vrouw en mij is zeer slecht. Mijn 2 kinderen heb ik al meer dan 10 jaar niet gezien en vooral mijn oudste zoon (waar het hier om gaat) wil geen contact met mij. Ik heb van alles geprobeerd, via zijn mentor op school, in de supermarkt kwam ik ze een keertje tegen, toen liep hij snel voor mij weg. In de uitspraak van de rechter destijds staat dat ik mijn kinderen om de 2 weken een weekend mocht zien, daar heeft mijn ex-vrouw zich nooit aan gehouden. Ik heb ze helaas erg weinig gezien en nu is er dus helemaal geen contact meer, al meer dan 10 jaar niet meer. Mijn huidige vrouw werkt niet, i.v.m. haar gezondheid kan ze dit niet en ik heb zelf na december 2016 geen werk meer omdat het bedrijf waar ik nu nog als assemblagemedewerker werk naar het buitenland verhuisd. Ik ben vanaf januari 2017 aangewezen op een uitkering. Mijn vraag is: "Ben ik volgens de wet verplicht om bij te dragen aan de uitwonenden beurs van mijn 25-jarige zoon?"

Uit uw verhaal maak ik op dat uw zoon recht heeft studiefinanciering. Sinds de wijziging van het studiefinancieringsstelsel is het enkel alleen nog voor MBO scholieren mogelijk om een uitwonende studiefinanciering te ontvangen. Deze vorm van studiefinanciering wordt betaald door de overheid en is een hoger bedrag dan de standaard basisbeurs. Aan de uitwonende beurs hoeft een ouder niet mee te betalen.

Een scholier heeft echter alleen recht op een uitwonende beurs indien hij op het adres dat is opgegeven bij de DUO woont en staat ingeschreven bij de gemeente en dit adres niet van (één van) de ouders van het kind is. Uit uw verhaal maak ik op dat uw zoon niet bij u woont en hoogst waarschijnlijk dus ook niet op uw adres staat ingeschreven. Ook als dit wel zo is, is uw zoon niet aan te merken als uitwonend omdat op hetzelfde adres zijn vader, u dus, woonachtig is en staat ingeschreven. Door DUO wordt dit aangemerkt als fraude en is dan ten zeerste af te raden. Uw zoon riskeert in dit geval de consequentie dat het bedrag dat hij teveel heeft ontvangen aan studiefinanciering terug betaald zal moeten worden en mogelijk een boete indien DUO er achter komt dat hij niet als uitwonend aangemerkt kan worden. Indien u meewerkt aan deze situatie riskeert ook u een boete.

Daarnaast worden ouders geacht mee te betalen aan de opleiding van hun kind voor zo ver dit mogelijk is. Indien dit niet het geval is, kan een mbo scholier een aanvullende beurs aanvragen. In dat geval wordt naar het inkomen van de ouder gekeken hoe hoog deze beurs kan zijn. De bijdrage van de ouders heeft echter geen invloed op de basisbeurs, al dan niet uitwonend, die door de overheid wordt betaald. Mogelijk heeft u bij de scheiding van uw ex vrouw een regeling getroffen over een bijdrage in het onderhoud van uw kinderen en de opleiding. Ook dit staat los van de basisbeurs.

Indien uw zoon een hbo of universitaire student is die nog onder het oude studiefinancieringsstelsel valt, dan geldt het bovenstaande ook. Mocht hij een nieuwe hbo of universitaire student zijn, dan ontvangt hij geen basisbeurs meer, maar enkel nog een lening van de overheid.

Meer informatie over studiefinanciering vindt u ook op de website van DUO: https://www.duo.nl/particulier/

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Zoals ik hierboven al schreef heb ik al meer dan 10 jaar geen contact met mijn zoon omdat hij dat niet wil. Ik weet niet eens waarom hij een uitwonenden beurs heeft aangevraagd en wat voor opleiding hij eventueel gaat doen. Mijn ex-vrouw houdt mij nergens van op de hoogte. Er was en is altijd een zeer slecht contact tussen mijn ex-vrouw en mij geweest. Ik ben in het verleden verschillende malen bij haar en haar huidige man aan de deur geweest voor mijn zoon, helaas steeds zonder resultaat. Zij wil geen contact en mijn zoon ook niet. Verder wil ik hier uitdrukkelijk vermelden dat mijn vraag totaal niets met fraude o.i.d. te maken heeft, dat wat u schrijft weet ik ook wel dat dat niet mag. Mijn zoon heeft na mijn scheiding in 2001 altijd bij mijn ex-vrouw gewoond en staat dus niet op mijn adres ingeschreven. Maar dat is totaal niet aan de orde, ik wil graag weten of ik volgens de wet verplicht ben om mee te betalen aan de uitwonenden beurs of evt. studie van mijn zoon. Hij heeft een HAVO diploma, dus ik neem aan dat hij een HBO opleiding gaat doen)


Indien uw zoon een HBO opleiding gaat volgen, komt hij in aanmerking voor studiefinanciering. Deze financiering bestaat uit:
1. een lening
2. een studentenreisproduct
3. een eventueel aanvullende beurs (afhankelijk van het inkomen van de ouders)
4. een collegegeldkrediet.
Een uitwonende beurs is sinds de wijziging van de regelgeving omtrent studiefinanciering niet meer mogelijk voor HBO studenten. Al deze vormen worden betaald door de overheid en hoeft u als ouder niet aan mee te betalen. Zoals ik al schreef enkel mbo studenten komen nog in aanmerking voor een uitwonende beurs. Ook in dat geval hoeft u niet mee te betalen.

Ouders worden enkel door DUO geacht mee te betalen aan de studie van het kind. Kunnen zij dit niet, dan komt het kind mogelijk in aanmerking voor een aanvullende beurs. Waardoor uit eindelijke alle studerende kinderen het zelfde bedrag aan studiefinanciering (kunnen) ontvangen. Het is echter niet een verplichting aan de DUO of overheid om mee te betalen aan de studie van uw kind.

Kort gezegd, nee u bent niet verplicht mee te betalen aan de uitwonende beurs van uw zoon. Daarnaast wordt u niet verplicht door DUO of de overheid om mee te betalen aan de studie van uw zoon.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag