Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Ik heb via mijn werkgever een contract voor bepaalde tijd van 32 uur van 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2012. Per 1 januari is via een Wijziging arbeidsvoorwaarden mijn contract uitgebreid met 8 uur. Deze uitbreiding geldt tot 1 januari 2013. Mijn baas is nu op vakantie en het lijkt erop dat ik niets ga horen voor 1 augustus. In welke mate is stilzwijgende verlenging dan van toepassing?

Het antwoord op uw vraag wordt gegeven in art. 7:668, lid 1 BW: "Indien de arbeidsovereenkomst na het verstrijken van de tijd (...) door partijen zonder tegenspraak wordt voortgezet, wordt zij geacht voor dezelfde tijd, doch telkens ten hoogste voor een jaar, op de vroegere voorwaarden wederom te zijn aangegaan." Met andere woorden kunt u er op grond van de wet van uitgaan dat de wijziging per 1 januari van uw arbeidsvoorwaarden vanwege de stilzwijgende verlenging is gehandhaafd.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag