Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Ik heb schulden bij diverse instanties vanwege mijn ex die kampt met verschillende verslavingen. Ik weet heb het allemaal zelf laten gebeuren maar mijn keuze was om ofwel rekeningen te betalen of mijn kinderen eten geven. Uit angst heb ik nooit eerder stappen durven te ondernemen maar uiteindelijk heb ik het toch gedurfd om bij hem weg te gaan. Wat kan ik nu nog doen kan ik hem hier voor op laten draaien?

Mvg

Indien de schulden op uw naam zijn aangegaan en u in eerste instantie akkoord bent gegaan het aangaan van deze schulden, is er in beginsel een geldige overeenkomst tot stand gekomen die u dient na te komen. Om dit geen doorgang te laten vinden, zou u kunnen proberen om de overeenkomst te vernietigen wegens wilsgebreken op grond van artikel 6:228 en artikel 3:44 Burgerlijk Wetboek. Dit heeft in uw situatie weinig kans van slagen aangezien artikel 3:44 lid 5 Burgerlijk Wetboek een beperking vormt indien de wilsgebreken zijn ontstaan door een derde (uw ex) die geen partij was bij de rechtshandeling (de overeenkomst waardoor schulden zijn ontstaan). Dit zou alleen kans van slagen hebben indien de schuldeiser waarmee u een overeenkomst bent aangegaan kennis had of diende te hebben van de wilsgebreken aan uw zijde. Indien dit niet het geval is, bestaat er geen mogelijkheid om tot vernietiging van de overeenkomst over te gaan.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Dank je voor je antwoordGratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag