Stel vraag

Consument, Verzekering, Schade

Particulier


Ik heb op mijn werk een bedrijfsuitje gehad. We gingen een bootcamp doen, waaraan iedereen meedeed. De bootcamp was tijdens werk, op het terrein van het bedrijf waar ik werk. Tijdens een activiteit heb ik mijn been gebroken. Veiligheidsmaatregelen ontbraken tijdens deze bootcamp. Volgende week zou ik op vakantie gaan. Ik heb helaas geen annuleringsverzekering. Kan ik het bedrijf waar ik werk aansprakelijk stellen voor mijn vakantie waar ik niet meer naartoe kan gaan? Zo ja, welk artikel uit de wet past daarbij?

Allereerst vind ik het vervelend om te horen dat u uw been heeft gebroken. Ik hoop dat u snel geneest en snel weer de oude bent!

De kans is inderdaad aanwezig dat uw werkgever aansprakelijk is. Lijdt een werknemer schade tijdens een bedrijfsuitje, en is dit uitje door de werkgever verplicht gesteld of wordt dit als zodanig ervaren, dan kan een werknemer de werkgever voor de geleden schade aansprakelijk stellen.

De wetsartikelen die hierbij horen zijn artikel 7:611 BW en artikel 7:658 BW.

Mocht u verdere hulp wensen, dan kunt u geheel vrijblijvend contact met mij opnemen. Ik kan met u verder kijken of uw werkgever aansprakelijk is. Ook kan ik uw schade in kaart brengen. Dit kan namelijk een stuk verder gaan dan alleen de vakantie die u heeft moeten annuleren. U heeft bijvoorbeeld ook recht op smartengeld.

Mijn juridische hulp is in de meeste gevallen kosteloos. Mijn eerste advies is dat sowieso. Als uw werkgever aansprakelijk is, dan zal hij ook de kosten van de juridische hulp moeten vergoeden. Dit maakt onderdeel uit van uw schade.

Beoordeel dit antwoord:

Wat naar dat u uw been heeft gebroken tijdens een bedrijfsuitje. De jurisprudentie (rechtspraak) heeft uitgemaakt dat een werkgever aansprakelijk is voor schade als gevolg van ongevallen tijdens een bedrijfsuitje. Zeker als veiligheidsmaatregelen ontbraken!

Naast de kosten van uw vakantie heeft u onder andere recht op een vergoeding van uw medische kosten (eigen risico) en heeft u recht op smartengeld. Dat is een vergoeding voor de pijn die u door het letsel lijdt.

Ik adviseer u om de werkgever aansprakelijk te stellen voor de door u geleden schade. De meeste werkgevers zijn voor deze schade verzekerd, dus het zal waarschijnlijk een verzekeringskwestie zijn. Daarnaast lijkt het mij goed om onze medisch adviseur even naar het letsel te laten kijken. Dit om met name problemen voor de toekomst uit te sluiten.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag