Stel vraag

Overheid, Gemeente, Vergunning

Particulier


: Ik heb nu pas ( na 1 april 2012) zorgtoeslag over 2012, 2011 en 2010 aangevraagd. Over 2012 is mij de zorgtoeslag toegekend. Over 2011 en 2010 niet, omdat ik pas na 1 april heb aangevraagd en omdat ik geen uitstel heb. Ik weet dat ik te laat was met aanvragen maar is er geen manier om de zorgtoeslag over 2010 en 2011 toch te krijgen? Kan ik hiertegen bezwaar maken? Ik wil namelijk wel zorgtoeslag over 2010 en 2011 met terugwerkende kracht ontvangen. Kunt u mij hierover informeren. Weet u van soortgelijke gevallen die na een bezwaar toch de zorgtoeslag hebben gekregen? Hebt u misschien een voorbeeldbrief die ik kan gebruiken om bezwaar tegen de beslissing te nemen. Als u geen brief hebt, kunt u mij dna mededelen wat ik in ieder geval in mijn bezwaar tegen de ze beslissing moet vermelden?
Alsvast bedankt voor de moeite.

De belastingdienst heeft een beslissing genomen om u geen zorgtoeslag toe te kennen. Tegen een dergelijke beslissing kan u altijd in bezwaar gaan, maar de kans is heel erg klein dat het u alsnog wordt toegewezen.
Als u er wel voor kiest om in bezwaar te gaan dan zal u in uw brief in ieder geval uw naam en adres gegevens moeten noteren, uw bsn en uw geboortedatum. Daarnaast zal u moeten aangeven wat de reden is waarom u in bezwaar gaat (in dit geval dus dat u het er niet mee eens bent dat u geen zorgtoeslag krijgt over de jaren 2010 en 2011). Daarnaast zal u ook moeten aangeven waarom u vind dat u wel zorgtoeslag moet worden toegekend over die jaren en waarom u de aanvraag niet eerder heeft ingediend. Tot slot moet u niet vergeten om een handtekening te zetten onder het bezwaarschrift.

Ik acht de kans echter wel heel erg klein dat u bezwaarschrift wordt toegewezen, maar u kan het altijd proberen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag