Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Ik heb jarenlang bij een supermarkt gewerkt als bijbaantje, en heb nooit klachten gehad over mijn werkzaamheden. Een week voordat ik 20 werd, werd mij verteld dat ik niet meer hoefde te komen wegens wanprestaties. Hier was echter totaal geen aanleiding voor en ik vermoed dat ik ontslagen ben omdat ik 'te oud' en dus te duur werd. Kan ik hiermee naar de rechter stappen, en zo ja, wat win ik ermee?

Een arbeidsovereenkomst kan alleen worden beendigd als u ermee instemt of als de rechter deze ontbindt danwel UWV uw werkgever toestemming geeft voor opzegging van het diensverband. Omdat dit alles kennelijk niet is gebeurd kunt u (binnen 2 maanden na uw ontslag) de nietigheid van uw ontslag inroepen, zich bereid verklaren de overeengekomen werkzaamheden te blijven verrichten en doorbetaling van uw salaris eisen. Uw werkgever zal dan alsnog naar de rechter moeten stappen of bij uwv alsnog toestemming moeten vragen of met u in onderhandeling gaan treden over de beeindiging van uw dienstverband. Niet is uitgesloten dat uw werkgever u hiervoor enige vergoeding zal moeten betalen, wat mede zal afhangen van de reden voor het ontslag en de duur van uw dienstverband.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag