Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Ik heb een voorstel tot vastsellingsovereenkomst ontvangen. Daarin is opgenomen dat ik na beeindiging wel een uitkering mag aanvragen maar geen recht op bovenwettelijke uitkering ( opgebouwd wachtgeld in onderwijs) mag claimen.
Mag dat?

Dat kan in een vaststellingsovereenkomst worden vastgelegd, maar dan moet u zich wel bewust zijn van de gevolgen. Meestal zal de werkgever hier ook een financiele compensatie voor verstrekken, aangezien wachtgeld een werkgever veel geld kan kosten. Daarnaast hebt u wellicht nog aanspraak op een transitievergoeding. Als u uw vaststellingsovereenkomst door mij wilt laten beoordelen, neemt u dan rechtstreeks contact met mij op. Gr. Maaike

Beoordeel dit antwoord:

Bijna alles mag worden afgesproken in een vaststellingsovereenkomst, ook deze afspraak. Partijen laten vaak eerst uitzoeken waar ze recht op hebben en gaan vervolgens met elkaar in gesprek over de voorwaarden, waaronder de financiƫle afspraken.

Het is goed om te weten waar u precies recht op heeft, zeker als het gaat om de bovenwettelijke uitkering(en) (AVU, ASU, WOPO, WOVO). Ik adviseer u om uw rechten goed in kaart te laten brengen voordat u tekent; de ervaring leert dat het vaak om veel geld kan gaan.

Overigens moet een goede vaststellingsovereenkomst ook afspraken bevatten die u beschermen tegen claims, het recht op een WW-uitkering zoveel mogelijk veiligstellen en uw mogelijkheden op nieuw werk vergroten.

U kunt mij uw vaststellingsovereenkomst toesturen, zodat ik voor u een inschatting kan maken van uw juridische positie.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag