Stel vraag

Overheid, Gemeente, Vergunning

Particulier


Ik heb een studiefinanciering met reisproduct gehad. Nu is door mijn school, omdat ik voortijdig de opleiding heb verlaten, mijn studiefinanciering stopgezet. Toen ik het reisproduct wilde stopzetten was dat nergens mogelijk of te vinden hoe het wel mogelijk was en tevens stond er aangegeven dat het tot 30-04-2012 geldig was. Omdat de geldigheid verlopen was ben ik ervan uitgegaan dat dit dan automatisch was stopgezet. Tot mijn verbazing kreeg ik een factuur van € 136,- voor oneigenlijk gebruik van dat reisproduct. Dit heb ik dan maar betaald omdat na telefnisch overleg bleek dat ik dat verschuldigd was. Echter, de maand erna kreeg ik weer een factuur voor € 136,- met de reden dat ik mijn reisproduct nog niet had stopgezet. Omdat op de site van DUO staat dat mijn reisproduct geldig is tot 30-4-2012 en er geen wijziging of stopzetten kon plaatsvinden, ging ik er vanuit dat je dan sowieso geen gebruik kon maken van dit product. Vandaag heb ik gebeld met DUO en daar werd mij verteld dat er in mijn site enkele software fouten zaten (dit probleem bleek vaker voor te komen, ze hadden het vaker gehoord). Nu moest ik dit bedrag ook maar even betalen en/of een betalingsregeling aanvragen omdat ik geen inkomen heb. Wat kan ik hier tegen ondernemen want ik heb geen zin om te betalen voor een fout in een site van de overheid. En hoe kan ik het geld dat al betaald is evt. terugvorderen. Alvast heel hartelijk dank voor uw hulp in deze kwestie. Een arme student.

De vraag is of u zich kunt beroepen op een niet goed werkende site als u via andere kanalen ook de vereiste informatie had kunnen vergaren. Zeker van een student mag worden verwacht dat hij dan andere bronnen aanboort en/of zich ervan vergewist of en op welke wijze het reisproduct opgezegd moest worden. meestal krijg je deze informatie bij het aanvragen van deze kaart. Kijk anders eens op rechtspraak.nl. Daar zijn veel uitspraken te vinden over zaken die te maken hebben met studiefinanciering en bijbehorende reisproducten. U kunt bezwaar maken tegen deze laatste nota maar dan moet u hem eerst betalen en als u in het gelijk wordt gesteld dan vindt restitutie plaats.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag