Stel vraag

Particulier


ik heb een ongeluk gehad en de schuld is door de tegen partij op zich genomen. tot nu toe zijn de onkosten in zoverre betaald. nu blijkt dat ik voor 100 % arbeidsongeschikt ben. moet mijn eigen ongevallen verzekering nu uitkeren vanwege blijvend invaliditeit omdat ik hiervoor verzekerd ben of mogen ze dat afschuiven naar mijn tegenpartij.

Allereerst vind ik het vervelend om te horen dat u een ongeval heeft gehad. Ik wil u daarom veel sterkte toewensen.

Helaas kan ik geen goed antwoord geven op uw vraag. Dat hangt namelijk van het type ongevallenverzekering en de polisvoorwaarden van de ongevallenverzekering af. Normaliter kan echter de ongevallenverzekering het NIET afschuiven naar de tegenpartij.

Verder vroeg ik mij af of u een belangenbehartiger heeft. Omdat u letsel heeft opgelopen, is dit aan te raden. Een belangenbehartiger (een jurist die gespecialiseerd is in letselschade) kan u helpen, zoals bij het voeren van onderhandelingen met de tegenpartij, het in kaart brengen van uw letsel en het berekenen van uw schade. Dat biedt u de mogelijkheid om op een gelijkwaardige wijze met de tegenpartij te onderhandelen, zodat u krijgt waar u recht op heeft.

Omdat de tegenpartij aansprakelijkheid heeft erkend, kost het inschakelen van een belangenbehartiger u niets. De tegenpartij moet deze kosten vergoeden.

Mocht u dat op prijs stellen, dan help ik u graag verder. U kunt dan kosteloos en geheel vrijblijvend contact met mij opnemen.

Nogmaals veel sterkte en succes toegewenst!

Beoordeel dit antwoord:

Wat een vervelende situatie. Ik wens u alsnog veel sterkte toe.

Als u door het ongeluk blijvend invalide bent geworden, dient de tegenpartij deze schade te vergoeden. De vraag rijst hier of dit het geval is of dat u om andere redenen blijvend invalide bent geworden. Hoe dan ook uw ongevallenverzekeraar zal dan moeten aantonen dat zij niet aansprakelijk is voor de schade. Ik kan mij voorstellen dat als gevolg van het ongeluk uw klachten verergerd kunnen zijn, waardoor de ongevallenverzekeraar niet zal hoeven uit te keren. Of dit inderdaad zo is zal moeten blijken uit de toedracht en het medisch rapport voor en na het ongeluk.

Het is zaak dat u zich laat vertegenwoordigen door een letselschadespecialist die de oorzaak en uw medische toestand onderzoekt om verhaal optimaal te realiseren. Als de aansprakelijkheid is erkend dan worden de te maken juridische kosten eveneens vergoed, het kost u dus niets.
Ik heb ruime ervaring met letsel- en ongevallenzaken en kan u in deze zaak bijstaan.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag