Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Ik heb een huis gehuurd met mijn ex-vriend. We zijn uit elkaar en hebben in overleg met de huiseigenaar besloten dat hij daar wil blijven wonen en de huur volledig op zich wil nemen. Hoe kan ik me rechtsgeldig uitschrijven? Kan ik zelf een contract opstellen waarin ik zet dat de huur volledig door meneer betaald gaat worden en dat ik me terug trek? Met goedkeuringen en handtekeningen van de 3 partijen: de huiseigenaar, mijn ex-vriend en ikzelf.

Ik wil dit graag snel rond hebben.

Kunt u me alsjeblieft helpen?

Als de verhuurder wil meewerken is een korte document dat u; uw ex-vriend en de verhuurder ondertekenen voor akkoord voldoende. De huurovereenkomst kunt u als bijlage aanhechten en met verwijzing naar die overeenkomst meldt u dan dat uw ex met instemming van alle partijen de enige huurder is; dat u geen huurder meer bent en dat u per direct niet meer (mede) aansprakelijk bent voor betaling van de huurpennningen.

Beoordeel dit antwoord:

Blijkens betreft het hier om een particuliere verhuurder..? Zodoende is het mogelijk om een nieuw huurcontract op te stellen voor uw ex- vriend met de verhuurder. Betreft het hier een woningcorporatie , dan zal deze kwestie anders worden en zal u uw ex- vriend 3 a 5 jaar als mede huurder moeten hebben ingeschreven gestaan op het woon adres. Als u een andere woning betrekt, wordt u van zelf op het oude adres uitgeschreven.

Mocht u nadere vragen hebben, dan verneem ik gaarne van u, in deze.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag